MVH közlemény a méhészeti járművekre 2016. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról.

A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet (alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhet az a méhész, akinek üzemeltetésében méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház van, az üzemben tartásához kapcsolódóan megfizetett, és igazolt költségekre, továbbá a 2015. évben megvásárolt OBU fedélzeti rendszer megvásárlásához kapcsolódó költségekre.

A támogatás igénybevételére az a méhész jogosult, akinek a tárgyévben, azaz 2015. évben elvégzett monitoring vizsgálata alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt a tulajdonában, és a vizsgálat adatait a kérelmező kötelezettsége szerint bejelentette a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR).

A támogatási kérelmet jelen közlemény 1. számú melléklete szerinti, N0634 számú „Támogatási kérelem” nyomtatványon 2016. február 15. – 2016. április 15. közötti időszakban az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához postai úton kell benyújtani.

Részletek: itt

(forrás: mvh.gov.hu)