A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Ifjúsági programok támogatása” című (EFOP-1.2.2-15 kódszámú) felhívás.

A konstrukció alapvető célja a kevésbé fejlett régiókban élő fiatalok sikeres társadalmi integrációjának elősegítése képességeik kibontakoztatásával és közösségi aktivitásuk erősítésével, bevonva őket az aktív közreműködésüket igénylő közösségi programokba, önkéntes tevékenységekbe. A külhoni szervezetek bevonása hozzájárul a magyar ifjúsági együttműködések fejlődéséhez a határra való tekintet nélkül.

A felhívás további célja, hogy a projektek szakmai megvalósítása is minél nagyobb mértékben önkéntesek bevonásával valósuljon meg. Ennek költségcsökkentő hatása mellett társadalmi hasznossága is jelentős, mivel a résztvevők a későbbiekben akár a program keretein kívül is vállalkoznak olyan tevékenységre, amelyhez érdekük – közvetlen módon – nem kötődik. A köz és a közösség érdekében végzett önkéntes munka jelentős megtakarításokat eredményezhet a helyi közösségek számára. A benne tevékenykedő személyek sokkal jobban magukénak érezhetik a feladatok megoldását, a közösségek összetartása is erősödhet.  Az önkéntesség hozzájárul az öngondoskodás szemléletének elterjesztéséhez, és az alulról építkező megoldások, mint szemléletmód kifejlődéséhez. Az önkéntesség mindezeken felül egyben a társadalmi integráció egyik lehetséges hatékony eszköze, amely hozzájárulhat az előítéletek kialakulásának csökkenéséhez is.

A felhívás hozzájárul a fiatalok aktív társadalmi szerepvállalásához, segíti a szolidáris, cselekvőképes és önfenntartó informális helyi közösségek létrejöttét és közvetve, például az önkéntes tevékenységek általsegíthet megerősíteni a társadalmi szolidaritást és kohéziót.

Jelen felhívás keretében a felhívás 4.1. pontja szerinti civil (főtevékenysége TEÁOR 8899 vagy TEÁOR 9499) és egyházi szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet: (GFO kód: Egyéb szövetség 517; Egyéb egyesület 529; Egyéb alapítvány 569; Vallási tevékenységet végző szervezet 525; Bevett egyház 551; Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy 552; Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy 555; Egyházi szervezet technikai kód 559).

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 7-től 2018. március 7-ig folyamatosan lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)