A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Védőháló a családokért” című (EFOP-1.2.1-15 kódszámú) felhívás.

A felhívás általános célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése a krízishelyzetek kezelése, illetve kialakulásuk megelőzése, olyan komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek – a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítik és – egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve kezelik a problémákat.

A projekt részcéljai:

1. A családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a családi életre, a konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési, kompetenciáik erősítésével.
2. A munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret és kompetencia-fejlesztés.
3. A gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők számának növelése.
4. A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének, harmonikus együttműködésének elősegítése.
5. A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a generációk közti együttműködés javításával, az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével.
6. A kapcsolati erőszak áldozatává vagy elkövetőjévé válás megelőzése.
7. Sajátos- vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal.
8. A fenti célokkal összefüggő területeken már működő és bevált mintaprogramok szélesebb körben történő elterjesztése, a családok egymást segítő közösségeinek megerősítése, a családok jól-léteérdekében a helyi szintű összefogás ösztönzése. 

Jelen felhívás keretében a felhívás 4.1. pontja szerinti civil szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet (GFO kód: 517 Egyéb szövetség, 529 Egyéb egyesület, 569 Egyéb alapítvány, 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 Nonprofit részvénytársaság), illetve konzorciumi tagként az egyházi szervezetek (GFO kód: 55).

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,2 milliárd forint.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 10-től 2018. március 10-ig folyamatosan lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)