A CIB Alapítvány létrejötte óta folyamatosan nagy figyelemmel fordul a gyermekegészségügy területéhez. Egyedi ügyek mellett stratégiai partnerségeket hozott létre, hogy a maga nemében egyedülálló kezdeményezéseket támogasson.

A most kiírása kerülő CIB “Tenni tudunk” pályázat a gyermekegészségügyre, a gyermek egészségvédelem területére koncentrál. Figyelmük középpontjában most az újszülött és nyolcéves kor közötti gyermekek állnak, akik megkésett fejlődésük vagy fejlődési rendellenességük következtében korábban veszélyeztetettek voltak, vagy jelenleg is annak számítanak, továbbá a társadalom peremére szorult csoportok gyermekei (a továbbiakban hátrányos helyzetű gyermekek), valamint e gyermekek családjai és közösségei.

E cél érdekében a CIB Alapítvány összesen 20 000 000 forint értékű támogatás adományozása mellett döntött.

A pályázat kiírásának hosszú távú céljai:

• A nehéz társadalmi és gazdasági körülmények között élő, újszülött és nyolcéves kor közötti gyermekek lehetőségeinek bővítése az életben való megfelelő kezdet biztosítása érdekében.
• Hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett családok elsajátíthassák azokat a képességeket, amelyek segítségével megtalálják és igénybe veszik a megfelelő diagnosztikai és gyógyítási szolgáltatásokat, valamint hozzájárulnak a gyermek jólétéhez és fejlődéséhez. Megtanulják csökkenteni a kockázati tényezőket, megismerkednek az adott fogyatékosság jellemzőivel és elsősorban gyermekük képességeivel, ezzel mélyebb tudást szerezve a gyermek tanulási képességeinek legoptimálisabb kihasználását elősegítő eljárásokról.
• Családi otthonokban, központokban vagy közösségben működő új szolgáltatások jönnek létre, amelyek megfelelő kora gyermekkori gondoskodást, valamint oktatási és az oktatást támogató tevékenységek létrehozását teszik lehetővé a veszélyeztetett családok és fogyatékkal élő gyermekek számára.
• Új megközelítések vagy több tudományágat átfogó szakértőkből álló csapatok hálózatának létrehozása valósulhat meg abból a célból, hogy a fogyatékkal élő gyermek családja már gyermeke fejlődésének legkorábbi szakaszában is szakszerű beavatkozásokhoz és gondozási lehetőségekhez férhessen hozzá.
• A gyermekek számára az oktatási rendszerekben és az iskolán kívüli tevékenységek során inkluzív, bevonásra épülő, egyéni igényeken alapuló támogatást biztosító kezdeményezések növekvő száma.
• Szakmai fejlődés lehetőségeinek biztosítása a kisgyermekeket gondozó és a gyermek életminőségének javítására törekvő szakértők, oktatók, szülők és törvényhozók számára.
• Beltéri és kültéri tanulási környezetek biztosítása egyszerre egészséges és fogyatékkal élő gyermekek számára nyújtott lehetőségekkel, hogy saját és mások identitását tiszteletben tartva saját fejlődésüknek megfelelően tudják ezeket a lehetőségeket integrált módon használni.
• Átalakuló társadalmi tudat, és a veszélyeztetett családok kora gyermekkori nevelésszemléleteinek megváltozása, valamint igény a család és a szülők részéről a kora gyermekkori oktatási programokban való részvételre (pl. gondolatok, tapasztalatok és pártfogói tevékenység egymással való megosztásán alapuló beszélgető fórumokon).
• A legjobb gyakorlat alkalmazásának, módszereinek és koncepciójának felismerése, megfigyelése és elemzése.

A következő területekről várják a pályázatokat:

• Magas színvonalú, elérhető árú, korai oktatást és gondoskodást biztosító szemléletű, valamint a gyermek és szülei jogait és igényeit messzemenőkig tiszteletben tartó (vidéki és fejletlen közösségekben is helytálló) szolgáltatások létrehozása, különös tekintettel a fogyatékkal élő gyermekekre és családjaikra.
• Családi otthonokban, központokban vagy a közösségben működő, kisgyermekek segítségére irányuló szolgáltatások megteremtése, amelyek közösségi szinten történő megközelítéssel teszik a családok számára lehetővé a “veszélyeztetett” gyermekek kiszűrését, a gyermekek számára elérhetővé a megfelelő diagnosztikai és gyógyítási szolgáltatásokat, elősegítik a kockázati tényezőkkel és a fogyatékosságot okozó körülményekkel kapcsolatos tájékozódást, valamint felismerik a gyermek fejlődését és tanulási képességeit optimalizáló beavatkozásokat és eljárásokat.
• Korai gondozást végző szakemberek, gondozók, oktatók, szülők, helyi hatóságok, stb. interdiszciplináris csoportjainak, közösségének létrehozása, amelyek hozzáférhetőbbek a fogyatékkal élő gyermek családja számára.
• Inkluzív szemléletet támogató kezdeményezések, amelyben a felhasznált oktatási rendszereknek, iskolán kívüli tevékenységeknek inkluzív, bevonásra épülő gondolkodásmódot kell képviselniük, és a gyermek képességeinek maximális fejlődése érdekében személyre szabott segítséget biztosítaniuk.
• Folyamatos szakmai fejlődési lehetőségek és korszerű eljárásokhoz, szakszerű beavatkozási módszerekhez, kulcsfontosságú korai gyermekgondozással és társadalmi bevonással kapcsolatos elméletekhez való hozzáférés biztosítása annak érdekében, hogy a szakértők az elsajátított képességeiknek köszönhetően a gyermek egyéni igényeit figyelembe véve inkluzív, bevonó környezetben tudjanak dolgozni.
• Biztonságos, támogató és inkluzív, bevonó beltéri és kültéri tanulási környezetek biztosítása gyermekek számára nyújtott lehetőségekkel (fogyatékkal élő gyermekek számára egyaránt), hogy saját és mások identitását tiszteletben tartva, saját fejlődésüknek megfelelően felfedezzenek és tanuljanak. Ennek értelmében közlekedésbiztonsági pályázatokat is fogadunk.
• Társadalmi tudatformálás, valamint a szülő és a közösség kisgyermekekre irányuló programokba való bevonását hangsúlyozó kezdeményezések bátorítása.

A támogatásban részesülők a Ptk. 1959. évi IV törvény értelmében a következők közé sorolhatók

• Egyesület,
• Alapítvány,
• non-profit szervezet.
 

A szervezet – jogállásától függetlenül – az 1997. évi CLVI törvény értelmében rendelkezhet közhasznú státusszal. A pályázóknak el kell fogadniuk az Intesa Sanpaolo Csoport Etikai kódexében megfogalmazott alapelveket és értékeket:
http://group.intesasanpaolo.com/portalIsir0/isInvestor/en_sostenibilita/CodiceEtico_en.pdf .

A CIB Alapítvány a CIB Csoport vonatkozó belső szabályzatai alapján nem fogadja olyan szervezetek pályázatait, amelyek közvetlen vagy közvetett módon: állami vagy önkormányzati alapításúak, illetve valamely párthoz vagy politikai szervezethez (beleértve a szakszervezeteket is) köthetőek, vagy ezekhez kapcsolódnak.

A támogatás legmagasabb összege – Az egy támogatásra adható minimum összeg: 2 000 000 forint. – Maximum felosztható összeg: összesen 20 000 000 forint.
Leadási határidő: 2016. március 31., 24.00 óra.

Részeltek: itt

(forrás: cib.hu)