A történelem összeköti nemzeteinket, hazánk kultúráját pedig gazdagítják a magyarországi horvátok.

A magyarországi horvátok identitásának megőrzésére ezért is fordít nagy gondot a kormány, melynek a nemzetiségi oktatás a legfontosabb alapja.

Erről Fülöp Attila, az EMMI nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára számolt be Hercegszántón, a Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Diákotthonban. A horvát nemzetiségi tanrend szerint tanuló diákok kaptak új taneszközöket, nyelvi képességeik fejlesztéséhez a támogatásnak köszönhetően.

Kiemelte, hogy csaknem 580 millió forintot biztosít a kormány 2015-ben a horvát nemzetiség számára, önkormányzatai és intézményei működtetésére, valamint a média és civil szervezeteik támogatására.

Üzenetértékűnek nevezte, hogy 2016-ban mintegy 8 milliárd forintot fordít a kormány a hazai nemzetiségek támogatására, anyanyelvük és kultúrájuk megőrzésére, ami azt jelenti, hogy az erre a célra fordított költségvetési támogatás összege megduplázódott az elmúlt két évben.

A hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon az ország első, 2000-ben nemzetiségi önkormányzati fenntartásba átvett oktatási intézmény.
A magyar és a horvát kormány közös beruházása eredményeként 2011-ben 80 fős diákotthonnal és 45 fős óvodával bővült. Az intézmény az Új Széchenyi Tervben a „Nemzetiségi nevelés – oktatás segítése” pályázaton horvát taneszközök és támogató programok fejlesztésére 193,62 M Ft támogatásban részesült 2013-ban és 2014-ben. Ennek keretében új tankönyvek és munkafüzetek megírása, digitális tananyag fejlesztése, óvodai kézikönyv összeállítása és két pedagógus-továbbképző program kidolgozása és akkreditációja valósult meg.

A horvát nemzetiségi oktatás teljes spektrumát érintik ezek a fejlesztések a nyelvi előkészítéstől az óvodai nevelésen, nyelvoktató és két tanítási nyelvű programokon át a pedagógusok továbbképzéséig.

(forrás: kormany.hu, EMMI, Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság)