A pályázati felhívás célja a magyar-osztrák TéT együttműködés keretében folytatott kutatások ösztönzése, az azokban részt vevő kutatók mobilitásának támogatása, hozzájárulva az utazási és tartózkodási költségeikhez.

A pályázati felhívás keretében az alábbi, kutatói mobilitáshoz kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:

• Külföldi beutazó kutató vagy PhD hallgató magyarországi tartózkodása, a projekttel kapcsolatos országon belüli utazása;
• magyarországi kutató vagy PhD hallgató külföldi (adott relációban történő) kiutazása, tartózkodása;
• a projekt keretében elért eredmények közzététele, terjesztése;
• részvétel nemzetközi konferencián.

A magyar és az osztrák partnerintézmények megállapodása alapján a támogatás prioritási területei:

• Élettudományok
• Agrártudományok
• Műszaki tudományok
• Biotechnológia
• Környezet- és energetikai tudományok
 

A magyar – osztrák kétoldalú tudományos és technológiai együttműködés keretein belül fontos célkitűzés továbbá az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában történő magyar részvétel bővítésének elősegítése, másrészt a fiatal kutatók bevonásának elősegítése az aktuális kutatási folyamatokba. Ezen célkitűzések érdekében a pályázatok nemzetközi Vegyes Bizottság általi döntés előkészítése során előnyt élveznek a Horizont 2020 prioritásaiba illő tudományos célkitűzések, illetve a fiatal kutatók részvételét célzó pályázatok.

Pályázhatnak:

• Magyarországi székhelyű gazdasági társaság vagy EGT székhelyű gazdasági társaság fióktelepe, amely rendelkezik 2 lezárt üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezet, és nem tartozik az EVA hatálya alá;
• költségvetési szerv, illetve annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben kutatóhelynek minősül;
• jogi személyiséggel rendelkező, főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit szervezet;
• közalapítvány;
• egyházi jogi személy.
 

A támogatás iránti kérelem csak egyénileg nyújtható be, konzorciumok nem pályázhatnak.

Az NKFI Hivatal 20 millió forint támogatást biztosít az NKFI Alap terhére a pályázat finanszírozására. Projektenként éegfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A MAGYAR – OSZTÁK TéT pályázatok benyújtása a kitöltő program megjelenésétől – 2015. december 21-ig lehetséges. A kitöltő program megjelenéséről a www.nkfih.gov.hu honlapon ad tájékoztatást az NKFI Hivatal.

(forrás: http://nkfih.gov.hu/)