Kifizetési kérelmet azok az ügyfelek nyújthatnak be, akik rendelkeznek a támogatási rendelet alapján a 2011-es illetve 2012-es támogatási évben benyújtott támogatási kérelemre hozott helyt adó, vagy részben helyt adó határozattal.

Kifizetés a határozatban szereplő célprogramok és állatállomány vonatkozásában igényelhető. A kifizetési kérelem benyújtásának további feltétele, hogy az ügyfél eleget tegyen az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet vonatkozó előírásainak, valamint megfeleljen a támogatási rendelet és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseinek.

Nem természetes személy ügyfelek esetében a kifizetési kérelem benyújtásának és a kifizetésének alapvető feltétele, hogy az ügyfél nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt. Amennyiben az ügyfél szervezet csőd-, felszámolási, végelszámolási, eljárás alatt áll, a kifizetési kérelmet az MVH elutasítja, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, és az általa igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

A benyújtásra nyitva álló időszak: 2016. március 1. és 2016. március 31.

(forrás: mvh.gov.hu)