Az átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás igénybevételéhez kapcsolódó tejértékesítés jelentések beküldésére vonatkozó szabályok a 2016. és a 2017. támogatási évre vonatkozóan jelentősen változtak.

Az 5/2015. FM rendelet 2016.04.11. napján megjelent módosításai szerint a 2017. évtől kezdődően a mezőgazdasági termelő a tárgyévet megelőző év április 1. és a tárgyév március 31. közötti időszakra vonatkozó, havi bontású adatokat tartalmazó tejértékesítési jelentést köteles benyújtani.

A tejértékesítési jelentést a tárgyévre vonatkozó támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.
Tehát a 2017-es támogatási évben benyújtandó átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatási kérelem elbírálásának feltétele lesz a 2017-es kérelem benyújtási időszakban elektronikus úton bejelentett értékesítési jelentés megléte.

Mivel az értékesítési jelentést a jelentési időszak végén szükséges benyújtani, így javasoljuk, hogy az ügyfelek az értékesített tej mennyiségéről saját részükre készítsenek nyilvántartást.
A tejtermelést nem folytató tenyészeteknek a tárgyévre vonatkozó támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban egyszeri, összesített – nullás – tejértékesítési jelentést kell benyújtaniuk.

A 2017-es év vonatkozásában a jelentési időszak: 2016.04.01.-2017.03.31. Erről az időszakról kell jelentést/jelentéseket beküldeni.

A 2017-es támogatási évtől kezdődően kapcsolható értékesítési jelentések esetében a papír alapon benyújtott dokumentumok nem vehetők figyelembe!

A 2016-os évben benyújtott/benyújtandó átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatási kérelmekhez kapcsolódó információk:

Az átmeneti nemzeti anyatehéntartás kérelemhez a tejtermelőknek 2015.04.01. – 2016.03.31 közötti időszakról kellett jelentést benyújtaniuk.

Azon ügyfeleknek, akik nem értékesítettek tejet, a nullás jelentést (a fenti időszak vonatkozásában) legkésőbb 2016.05.15.-ig kell megtennie.

A 2016-os támogatási évre a jelentést papír alapon, a 93/2015 (VIII. 3.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY–ben rendszeresített K8021 azonosító számú nyomtatványon lehet megtenni, a fent leírt határidőig.

Az elmulasztott jelentés(ek) beküldésére nyitva álló időszak 2016. május 15-én zárul! Az addig beküldött nyilatkozatok közül a legutoljára beküldött kerül elfogadásra.

(forrás: mvh.gov.hu)