A HAT-16-10 Kárpátaljai akcióprogram pályázati kiírás 8. pontjában a következő változások történtek.

Változott a pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. július 1.

A pályázat benyújtásához szükséges elektronikus felület 2016. június 10-től elérhető.

Pályázatot kizárólag elektronikusan, a https://eptk.fair.gov.hu felületen lehet benyújtani.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a 8.1. pontban rögzített benyújtási határidő napján 2016. július 1. (23:59 óráig) véglegesítésre került. Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig, azokat a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, és már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.

(forrás: emet.gov.hu)