A támogatás célja, hogy Kazincbarcikai kistérség gazdaságfejlesztési prioritásaival összhangban ösztönözze új munkahelyek létrehozását, a térségben működő vagy ott beruházó vállalkozások fejlesztésével.

A pályázati alap teljes vissza nem térítendő támogatási összege mintegy 110 millió Ft.

A támogatás odaítélésének speciális céljai, melyek kijelölik a támogatás preferált ágazatait illetve célcsoportjait, az alábbiak:

• Az info-kommunikációs technológiákhoz, kreatív iparágakhoz kapcsolódó és távmunkán alapuló üzleti szolgáltató tevékenységek létrehozása. Előny, ha a felsorolt területeken fejleszteni kívánó vállalkozás a tervezett új kazincbarcikai Üzleti Szolgáltató és Inkubációs Parkban települ le (várható átadási idő 2016. év első féléve)
• Új termékek fejlesztése, illetve bevezetése a műanyagipari feldolgozó, vegyipari ágazatban és gépiparban, anyagvizsgálatban. Előny, ha a vállalkozás ipari park címmel rendelkező területen települ le, vagy már ott működik, vagy ha a tervezett újkazincbarcikai Üzleti Szolgáltató és Inkubációs Parkban települ le.
• A turisztikai szolgáltatások (szálláshely és melegkonyhás vendéglátás) színvonalának javítását (pl. kategóriaváltással) és kapacitásának bővítését szolgáló beruházások támogatása, melyek térben vagy együttes szolgáltatás-kínálatban illeszkednek a projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységekhez, így a turisztikai vonzerőfejlesztés és kistérségi promóció témákhoz (Kolorcity-koncepció)
• Kezdő vállalkozások elindításának, illetve kis-, mikro-vállalkozások növekedésének az ösztönzése. Előny, ha a vállalkozás a tervezett új kazincbarcikai Üzleti Szolgáltató és Inkubációs Parkban települ le (várható átadási idő 2016. év első féléve)

Horizontális célok, mely célokhoz való hozzájárulás előnyt jelent a pályázatok értékelésnél:

• A helyi vállalkozások térségen kívüli üzleti kapcsolatainak bővítése, különös tekintettel az exportból származó bevételekre, illetve turizmus esetén a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák növelésére
• A helyi vállalkozások és a svájci partnerek közötti üzleti kapcsolatok bővítése
• Megváltozott munkaképességűek és tartós munkanélküliek foglalkoztatása
• Az energiatakarékosságot, környezet védelmét szolgáló beruházások megvalósítása

A pályázaton részt vehetnek a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező
• jogi személyiségű gazdasági társaságok,
• jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
• külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe
• egyéni vállalkozók,
• SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
• SZJA hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozók (EVA),
• jogi személyiségű nonprofit szervezetek.

A támogatásra kizárólag a Kazincbarcikai kistérség területén tevékenységet végző, vagy a kistérségben letelepülést és munkavégzést tervező vállalkozások jelentkezhetnek. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Kazincbarcikai kistérségben székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és a kazincbarcikai kistérségben telephellyel kell rendelkezniük a kisprojekt végrehajtó vállalkozásoknak, illetve a telephelyet a támogatás eredményeképpen létre kell hozniuk.

A projekt konzorciumban nem megvalósítható.

A pályázati keret teljes támogatási összege minimálisan 73 392 395 Ft. Az összeg még változhat attól függően, hogy a megvalósítás alatt lévő projektek forrásfelhasználása miként változik.

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. február 1. 15.30.

(forrás: kazincbarcika.hu)