Megjelentek a „Kortárs előadó-művészeti együttműködések előmozdítása” és a „A Roma és nem-roma interkulturális párbeszéd elősegítése” című pályázati felhívások a Kulturális és természeti megőrzés, megújítás program keretében.

A Kortárs előadó-művészeti együttműködések előmozdítása c. pályázati felhívás célja a kulturális sokszínűség előmozdítása. Ezen célt a Felhívás az előadó-művészet terén létrejövő együttműködések kialakításával, szakmai hálózatok építésével, kulturális termékek terjesztése által kívánja elérni képzési programok, tanulmányutak, workshopok, szakmai platformok megvalósításán és támogatásán keresztül.

A Roma és nem-roma interkulturális párbeszéd elősegítése c. pályázati felhívás célja a mai magyar társadalomban tapasztalható feszültségek enyhítése, a roma és nem-roma emberek, csoportok közötti interkulturális párbeszéd elősegítése, az előítéletek mérséklése workshopok, rendezvények olyan innovatív, és/vagy alternatív kulturális termékek, és tevékenységek megvalósítása révén, melyek egyúttal erősítik a helyi közösségek identitását és javítják a kultúrához való hozzáférést is.

A felhívás a „semmit rólunk, nélkülünk” elvre támaszkodva olyan partnerségi együttműködéseket szorgalmaz, amelyek kialakításában a roma közösségek kezdeményezői, társ-irányítói vagy aktív résztvevői szerepet vállalnak. Fontos prioritás a leszakadással veszélyeztetett térségekben, területeken élő roma közösségek elérése, kimozdítása, illetve az ilyen közegekben létrejövő értékek megismertetése a többségi társadalommal. Az egy helyen élő roma és nem-roma csoportok kölcsönös megértésének javítása, a mindennapi együttélés nehézségeinek a kultúra eszközrendszerén keresztül történő közös feldolgozása, feloldása kiemelt cél.

A nem-roma szakmai szervezetek is a pályázat keretében támogatást nyerhetnek tudásuk, tapasztalatuk megosztására, a kultúra eszközrendszere által a roma és nem-roma közösségek együttes fejlesztésére.

Kortárs előadó-művészeti együttműködések előmozdítása

A kulturális és művészeti sokszínűség előmozdítása az európai kulturális örökségen belül (Program Area 17), a fenntartható helyi közösségek támogatása és a társadalmi kohézió erősítése az EGT Finanszírozási Mechanizmus fontos célkitűzése Magyarországon és 14 támogatott országban.

Az EGT Alap Norvégia, Izland és Liechtenstein, mint donor országok által létrehozott finanszírozási mechanizmus. Magyarország az EGT Finanszírozási Mechanizmus keretéből 70,10 millió euró támogatásban részesül. Ebből az összegből 1.7 millió EUR fordítható a jelen pályázati felhívásra.

Felhívás célja, a kulturális sokszínűség előmozdítása. Ezen célt a Felhívás az előadó-művészet terén létrejövő együttműködések kialakításával, szakmai hálózatok építésével, kulturális termékek terjesztése által kívánja elérni képzési programok, tanulmányutak, workshopok, szakmai platformok megvalósításán és támogatásán keresztül.

Ezen cél megvalósítására sor kerülhet két- vagy többoldalú nemzetközi (magyar-donor ország) együttműködéseken keresztül is olyan módon, hogy az az előadó-művészet terén létrehozott együttműködések népszerűsítése által, az országok közötti szakmai hálózatok építésével, kulturális termékek áramlásának elősegítésével a donor és a támogatott országok közötti kultúracserét szolgálja.

Ennek megfelelően a projektek keretében a donor partnerség preferált. Bár a donor partnerség nem kötelező ezen felhívás keretein belül, meg kell jegyezni, hogy azon projekt, amely donor partner közreműködésével valósul meg – azzal a céllal, hogy erősödjenek a bilaterális kapcsolatok a donor, illetve a kedvezményezett állam kulturális szereplői között – a pályázatok értékelése során előnyben részesül.

Jelen felhívás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

 • Kulturális tevékenységet ellátó szervezetek

Partnerek köre:

A projektek megvalósítása során lehetséges, a donor országok valamelyikében (Izland, Liechtenstein, Norvégia) székhellyel rendelkező partner bevonása, továbbá lehetőség van Magyarországon székhellyel rendelkező partnerek bevonására.

A pályázathoz csatolni szükséges a partner szándéknyilatkozatát vagy a partnerségi megállapodást, továbbá a pályázatban be kell mutatni a partner közreműködését valamint, amennyiben releváns, úgy a partnerre eső költségeket és támogatási igényt.

Projekt Partnerek lehetnek Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező, a kultúra területén működő :

 • Központi költségvetési szervek (GFO 31);
 • Önkormányzatok és társulásaik (GFO 32,34,35,362,37,38);
 • Non-profit szervezetek (GFO 517,525,529,54,599,699);
 • Alapítványok (GFO 561,562,563,565,569);
 • Non-profit gazdasági társaságok (GFO 572);
 • Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (GFO 327).

Donor országban székhellyel rendelkező, partnerek, jogállását tekintve elfogadhatóak a nem kormányzati szervek (NGO2 ) illetve civil kategóriába sorolt szervezetek képviseletében eljáró kulturális szervezetek, amennyiben részt vesznek a projekt megvalósításában. A választható donor partnerségen felül a projektben részt vehetnek támogatásban részesülő további hazai és donor projekt partnerek és önálló költségvetéssel nem rendelkező, szintén a kultúra területén tevékenykedő hazai és donor „együttműködő partnerek” is.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1 700 000 EUR azaz 516 290 000 Ft. A tervezési árfolyam 303,7 Ft/EUR.

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: minimum: 25 000 EUR (7 592 500 Ft) maximum: 200 000 EUR (60 740 000 Ft)

A pályázatok benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges: 2016. február 27. –2016. március 27.

A Roma és nem-roma interkulturális párbeszéd elősegítése

A felhívás alapvető célja a mai magyar társadalomban tapasztalható feszültségek enyhítése, a roma és nem-roma emberek, csoportok közötti interkulturális párbeszéd elősegítése, az előítéletek mérséklése workshopok, rendezvények olyan innovatív, és/vagy alternatív kulturális termékek, és tevékenységek megvalósítása révén, melyek egyúttal erősítik a helyi közösségek identitását és javítják a kultúrához való hozzáférést is.

A felhívás a „semmit rólunk, nélkülünk” elvre támaszkodva olyan partnerségi együttműködéseket szorgalmaz, amelyek kialakításában a roma közösségek kezdeményezői, társ-irányítói vagy aktív résztvevői szerepet vállalnak.

Fontos prioritás a leszakadással veszélyeztetett térségekben, területeken élő roma közösségek elérése, kimozdítása, illetve az ilyen közegekben létrejövő értékek megismertetése a többségi társadalommal. Az egy helyen élő roma és nem-roma csoportok kölcsönös megértésének javítása, a mindennapi együttélés nehézségeinek a kultúra eszközrendszerén keresztül történő közös feldolgozása, feloldása kiemelt cél.

A nem-roma szakmai szervezetek is a pályázat keretében támogatást nyerhetnek tudásuk, tapasztalatuk megosztására, a kultúra eszközrendszere által a roma és nem-roma közösségek együttes fejlesztésére.

Jelen felhívás keretében a kultúra, művészet és/vagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása terén releváns tapasztalattal rendelkező, nem kormányzati (NGO) magyarországi székhellyel rendelkező szervezetek pályázhatnak:

 • Szövetség, és más egyesületi formák (GFO 521,528,529)
 • Alapítvány (GFO 563,565,569)
 • Nonprofit gazdasági társaságok (GFO 572,573,575,576)
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)

A projektek megvalósítása során lehetőség van egy vagy több partner bevonására.

A partner lehet:

 • támogatásban részesülő, önálló költségvetéssel rendelkező partner
 • együttműködő partner, amely nem részesül támogatásban és nem rendelkezik önálló költségvetéssel.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1 269 000 EUR, azaz 385 395 300 Ft (tervezési árfolyam 303,7 Ft/EUR).

A pályázat keretében igényelhető támogatás összege: minimum: 25 000 EUR (7 592 500 Ft) maximum: 200 000 EUR (60 740 000 Ft).

A pályázatok benyújtása az alábbi időpontok között lehetséges: 2016. február 27. –2016. március 27.

(forrás: norvegalap.hu)