100%-os, vissza nem térítendő támogatás igényelhető az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok (köztük a szociálisan hátrányos helyzetűek) szociális jólétének, életminőségének javítása az óvodai és iskolai szociális segítés feladatellátás feltételeinek megteremtésével.

A támogatást a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó szolgáltatók vagy az általuk létrehozott konzorciumok vehetik igénybe, minimum 18 millió, maximum 40 millió Ft összegben.
A felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységként kötelezően megvalósítandó a szükségletekhez igazodó szolgáltatási terv tartalmának kialakítása, kompetens szakemberek bevonása az óvodai- iskolai szociális segítésbe, készségeik, kompetenciáik fejlesztése helyi szinten és az óvodai és iskolai színtéren a szociális segítés eszköztárának kialakítása és megjelenítése. Ez utóbbi kategóriába főleg szülőknek, gyermekeknek szóló tanácsadás, krízisintervenció, csoportfoglalkozások, kirándulások és szabadidős programok, közösségi munka szervezése és gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása tartozik.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) Család-és gyermekjóléti központok (GFO 322)
b) Család-és gyermekjóléti központok által kiszerződött feladatellátó szolgáltatók, amelyek a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi GFO besorolások valamelyikébe tartoznak:
563 –Egyéb alapítvány önálló intézménye
565 –Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
569 –Egyéb alapítvány
572 –Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 –Nonprofit részvénytársaság
529 –Egyéb egyesület
551 –Bevett egyház
552 –Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 –Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
559 –Egyházi szervezet technikai kód
A felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Konzorciumban maximum 3 szomszédos járás család- és gyermekjóléti központjai vagy az általuk kiszerződött szolgáltatók pályázhatnak együtt.

Az igényelhető támogatás mértéke minimum 18 millió Ft, maximum pedig 40 millió Ft.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. szeptember 12. naptól van lehetőség. Az első értékelési határnap 2016. október 12.