Az Emberi Erőforrások Minisztériuma civil szervezetek számára infrastruktúra támogatást biztosít, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nyílt igénybejelentési felhívás keretében.

A felhívás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevétele révén.

Igény benyújtására jogosultak:

• alapítványok, egyesületek, valamint ezen szervezetek jogi személyiséggel rendelkezőszervezeti egységei

Az igénybejelentésre jogosultak a Kollégium által támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenysége (a NEAr. 1. mellékletében meghatározottak figyelembevételével) és a

Kollégiumhoz kapcsolt Befogadó szervezetek szerinti besorolása alapján tehetik meg igénybejelentéseiket alábbiaknak megfelelően.

Az IST-16 jelű kategórián az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek tehetik meg igénybejelentésüket.

IST-KK-16 Közösségi környezet kollégium

 • kulturális tevékenység,
 • közművelődés,
 • tudomány és kutatás,
 • hagyományápolás,
 • audio- és telekommunikáció,
 • informatika
 • elektronikus hírközlés,
 • szak- és felnőttképzés,
 • ismeretterjesztés,
 • társadalmi párbeszéd,
 • fogyasztóvédelem,
 •  település és közösségfejlesztés.

IST-MA-16 Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

 •  élet és vagyonbiztonság,
 •  közbiztonság,
 •  polgári védelem,
 •  önkéntes tűzoltás,
 •  mentés és katasztrófa-elhárítás,
 •  közrend és közlekedésbiztonság védelme,
 •  szabadidő,
 •  hobbi és sport,
 •  a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme.

IST-NO-16 Nemzeti összetartozás kollégium

 •  a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése;
 •  az európai integráció elősegítése;
 •  a Magyarországon élő nemzetiségek,
 •  az emberi és állampolgári jogok védelme,
 •  vallási tevékenység.

IST-TF-16 Társadalmi felelősségvállalás kollégium

 • nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások,
 •  szakmai és érdekképviselet;
 • adományosztás;
 • szociális tevékenység;
 • családsegítés;
 • időskorúak gondozása;
 • rehabilitációs foglalkoztatás;
 • hátrányos helyzetű rétegek segítése,
 •  egyéb nonprofit tevékenységek.

IST-UN-16 Új nemzedékek jövőjéért kollégium

 • nevelés és oktatás;
 •  képességfejlesztés;
 •  gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
 • gyermek- és ifjúságvédelem;
 •  egészségmegőrzés;
 • betegségmegelőzés;
 •  gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
 • kábítószer-megelőzés,
 • természet- és környezetvédelem

Befogadó szervezetként civil szervezetek részére infrastruktúra-támogatást biztosít:

 • az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;
 • a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ;
 •  az állami fenntartású sportlétesítmény;
 •  az önkormányzati fenntartású nyilvános könyvtár;
 •  a közművelődési intézmény;
 •  a Balassi Intézet;
 •  a fővárosi és megyei kormányhivatal;
 •  a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal;
 •  a nemzeti park igazgatóság;
 •  a Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet,
 •  az Integrált Közösségi Szolgáltató.

A befogadó szervezetek az EPER-ben teszik meg szabad kapacitásaik tekintetében felajánlásaikat.

Egy igénybejelentésnél egy szabad kapacitás jelölhető meg, továbbá egy szervezet többigénybejelentéssel is élhet. Az igénybejelentések folyamatosan benyújthatók. A benyújtás során legyenek tekintettel havi bontás szerinti  benyújtási határidőkre.

(forrás: emet.gov.hu)