A szentistváni állattartó telepre több mint 700 millió forintos támogatást kapott a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

A heves megyei Szentistván település közigazgatási területén, Batúz-tanya központtal a  Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet védett gyepterületeinek természetvédelmi kezelése és fenntartása céljából extenzív tartástechnológiára alapozott, Magyarországon őshonos védett ló- és juh fajták tartására szolgáló állattartó telepet alakított ki, melyre több mint 700 millió Ft támogatást kapott.

Mintegy 200 egyedből álló furioso-north star fajtájú lóállomány, valamint 500 juh tartása vált lehetővé a beruházás eredményeként. Az Alaptörvény Alapvetés szakaszában rögzített elveket támogatja a projekt, melyek szerint: „A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége”.

Nemzeti kinccsé nyilvánították a furioso-north star fajtát 2004-ben. A  védett őshonos állatfajták közé sorolják a lacsony hazai egyedszáma miatt, mely 500 körüli tenyészkancát és 80 tenyészmént jelent, így nemzeti érdek és feladat a fenntartása az állattenyésztési törvény alapján.

Egyben három egymással összefüggő projekt zárórendezvénye is volt az átadási ünnepség:

  • • Lótartás infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Batúzban I. rész (KEOP-3.2.0/11-2012-0017)
  • • Lótartás infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Batúzban II. rész (KEOP-3.2.0/11-2012-0018)
  • • Juhtartás infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Batúzban (KEOP-3.2.0/11-2012-0019)

(forrás: kormany.hu, Kommunikáció – Heves megye)