Elindult a „Kertészet korszerűsítése – Kertészeti gépbeszerzés támogatása” elnevezésű (VP2-4.1.3.5-16 azonosító számú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.
A felhívás kódszáma: VP2-4.1.3.5-16

Magyarország Kormányának felhívása a kertészeti ágazatok versenyképességének fokozására, valamint
innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák elterjesztésének támogatására.
Támogatás:
egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft,
kollektív projekt esetén maximum 20 millió Ft
Támogatást igénylők köre: Mezőgazdasági termelők
Tevékenységek:
Versenyképesség javítása érdekében, építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése:
a) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz
kapcsolható – munkagépek beszerzése,
b) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,
c) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése,
d) maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű kertészeti traktor beszerzése.
A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. december 19. napjától 2018. december 18. napjáig van
lehetőség.