Az Ifjúsági Garancia rendszer részeként két új, gyakornoki program indul a szakképesítéssel rendelkező fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz jutásának elősegítésére, foglalkoztathatóságuk növelésére, melyek célja a közvetlen munkahelyteremtés. Mindkét program megvalósítói a szakképzési centrumok.

A GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program a pályakezdők támogatására elnevezésű projekt hozzájárul a fiatalok foglalkoztatásának növeléséhez, a különböző szereplők (fiatalok, szakképzési centrumok és gazdálkodó szervezetek) közötti kapcsolatok és együttműködések kiépítéséhez, valamint a szakképzés munkaerő-piaci hasznosulásáról történő visszajelzések értékelésével egy rugalmasabb és hatékonyabb szakképzés kialakításához. A szakképzési centrumok a program megvalósítása során olyan komplex információs és szakmai tanácsadási tevékenységet végeznek a gyakornokok, vállalati gyakornoki kapcsolattartók, a gyakornokok foglalkoztatását biztosító gazdálkodó szervezetek számára, amely a gazdálkodó szervezetek igényeihez igazodóan a gyakornokok minél hatékonyabb felkészítését szolgálja a munkahelyi beilleszkedésük érdekében.

A programban azon mikro-, kis-, és középvállalkozások projektjei támogathatók, amelyek legalább egy szakképesítéssel rendelkező fiatal alkalmazását vállalják. A vállalkozások számára fiatalok foglalkoztatásának ösztönzésére 9 hónapon keresztül bér- és járuléktámogatás a felvett gyakornok után, valamint az őket betanító, támogató munkahelyi mentor (vállalati gyakornoki kapcsolattartó) bérpótléka támogatható. A pályázat a gyakornok foglalkoztatásához kötődő eszközfejlesztéshez, a gyakornoki hely kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosításához is nyújt támogatást. A 9 hónap támogatott foglalkoztatást követően elvárás a 4,5 hónap továbbfoglalkoztatás. A programba olyan fiatal vonható be, aki iskola rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítéssel rendelkezik. Feltétel, hogy a gyakornokként foglalkoztatott fiatalokat a kormányhivatalok állami foglakoztatási szervként eljáró járási hivatalaiban regisztrálni kell az Ifjúsági Garancia alanyaként, még a munkaviszony létrejöttét megelőzően.

Az igényelhető támogatás mértéke1.900.000 – 30.000.000 Ft lehet, ezen belül csekély összegű (de minimis) támogatásként igényelhető:
–  gyakornok 9 havi bérköltsége
–  a mentor/vállalati gyakornoki kapcsolattartó bérpótléka
–  eszközbeszerzés, gyakornok foglalkoztatásához szükséges mértékű átalakítás, felújítás
–  egyéb költségek (rezsi, marketing, kötelező nyilvánosság)

A de minimis támogatások nem nyújthatóak az elsődlegesen mezőgazdasági termeléssel, illetve akvakultúra ágazaton belül tevékenykedő foglalkoztatóknak. Csekély összegű támogatásra nem jogosultak is pályázhatnak hátrányos helyzetű vagy fogyatékos gyakornok foglalkoztatása esetén bér- és bérköltség-támogatásra, melynek mértéke 50-75% között lehet.

A vállalkozások támogatási kérelmeinek benyújtása 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között lehetséges.

A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program – Támogató szolgáltatások elnevezésű program a GINOP 5.2.4 pályázat megvalósítását támogató, „kísérő” kiemelt projekt, melynek célja a fiatalok és gazdálkodó szervezetek körében a GINOP-5.2.4 felhívás keretében támogatott gyakornoki program ismertségének minél szélesebb körű elterjesztése és programba történő bevonásuk támogatása a szakképzési centrumokon keresztül. A kiemelt projekt egy komplex információs és szakmai tanácsadási tevékenységet ölel át a gyakornokok, vállalati kapcsolattartók (mentorok), és a gyakornok foglalkoztatásában érintett gazdálkodó szervezetek számára.

A programot a szakképzési centrumok konzorciumi formában valósítják meg, melynek keretében a gyakornoki programba lépés ösztönzésére vállalkozásokat és gyakornokokat toboroznak. A projekttervet a konzorciumnak 2016. március 31-ig kell benyújtania.

Fontos kritériuma a programban részt vevő fiataloknak, hogy regisztrált alanyai legyenek az Ifjúsági Garancia rendszernek, ezért a szakképzési centrumok a fiatalokat a lakó- vagy tartózkodási helyük szerint illetékes járási hivatalokhoz irányítják, ahol a hivatal bevonja a fiatalt az IGR-be, illetve a fiatalok maguk is jelentkezhetnek a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain, ahol információt kaphatnak a gyakornoki programokról, illetve regisztrálásukat követően egy irányítólappal a szakképzési centrumokhoz fogják irányítani őket.

(forrás: kormanyhivatal.hu, TMKH Foglalkoztatási Főosztály)