Tájékoztatás a „Szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósítása” projektek Támogatási Szerződéseinek „A projektek megvalósításának számszerűsíthető céljai” megnevezésű melléklet egységes módosításáról.

Egységesen módosul a szennyvízelvezetés és –tisztítás megvalósítását támogató Új Magyarország Fejlesztési Terv KEOP-1.2.0 (KEOP-1.2.0; KEOP-2009-1.2.0) és KEOP-1.2.0/B és Új Széchenyi Terv KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú konstrukciók Támogatási Szerződéseinek „A projektek megvalósításának számszerűsíthető céljai” megnevezésű melléklete, a megvalósítás alatt álló és már befejezett projektek esetén is – melyek aláírt Támogatási Szerződéssel rendelkeznek, és nem került sor elállásra – az egységes adatszolgáltatás, és az Európai Bizottság felé történő megfelelő tagállami jelentéstételi kötelezettség teljesítése érdekében.

A jelzett módosítás során, a korábban a benyújtott nyertes pályázat illetve a projekt előrehaladása során az Egységes Monitoring Információs Rendszerben, illetve a Pályázati e-ügyintézés felületen keresztül a kedvezményezett által megadott indikátor adatok felülvizsgálatra, adott esetben törlésre kerülnek, és az alább jelzett változás bejelentés Irányító Hatósági általi elfogadásakor a módosított indikátor adatok rögzítésre kerülnek az Egységes Monitoring Információs Rendszerben.

Kérik a módosított, „A projektek megvalósításának számszerűsíthető céljai” megnevezésű Támogatási Szerződés melléklet sablont, a közlemény megjelenésétől számított 15 napon belül – annyi példányban, ahány példányban a Támogatási Szerződés aláírásra került – Kedvezményezett által aláírva, teljes körűen kitöltve, változás bejelentés keretében benyújtani az Irányító Hatóság részére.

Felhívják a figyelmet, hogy amennyiben nem nyújtja be a fent jelzett határidőre a vonatkozó változás bejelentést, felszólító levél kerül megküldésre, mely kézhezvételétől számított 10 napon belül szükséges benyújtania azt a Kedvezményezettnek. A kitöltött és aláírt melléklet megküldésének elmulasztása esetén az Irányító Hatóság szankciókat helyez kilátásba, adott esetben a projektmenedzsment költség csökkentése tekintetében, akár befejezett projektnél is.

(forrás: www.palyazat.gov.hu)