A 2014-2020 programozási időszakban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától a támogatási jogviszony időtartama alatt elektronikus úton kifogás nyújtható be.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Kormányrendelet 152. §-ában foglaltak alapján a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától a támogatási jogviszony időtartama alatt elektronikus úton kifogás nyújtható be, amennyiben a projekt kiválasztási eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kiadására vagy a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő vagy a felhívásba, támogatási szerződésbe ütközik.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások tekintetében a kifogást a www.mvh.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelem benyújtását lehetővé tevő felületen, a jelen közlemény 1. számú mellékletét képező kifogás nyomtatvány kitöltését és aláírását követően, a 2. számú melléklet (Kitöltési útmutató) szerinti módon, kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kérelem benyújtásra vonatkozóan papír alapon rendszeresített nyomtatvány nincs.

Az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kifogást benyújtó személy (ügyfél/elsődleges képviselő/meghatalmazott/kamarai meghatalmazott) rendelkezzen ügyfélkapus hozzáféréssel.
A Vidékfejlesztési Program intézkedései keretében alkalmazandó Általános Szerződési Feltételek értelmében a Kedvezményezett köteles a projekt megvalósítása során figyelembe venni a támogatói intézményrendszer előírásait és útmutatóit, valamint az IH közleményeit.

Felhívják a figyelmet, hogy jelen Közlemény tájékoztató jellegű, nem pótolja a hatályos jogszabályok, valamint a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett Felhívások szabályainak ismeretét.

(forrás: palyazat.gov.hu)