A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felhívja a figyelmet, hogy a két intézkedés eltérő, egymást kizáró célokra irányul. Ezek a támogatások együttesen nem igényelhetők:
VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása (a továbbiakban: diverzifikációs támogatás)
VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás (a továbbiakban: fiatal gazda pályázat)
Mindkét pályázati kiírás esetében 40.000 euronak megfelelő támogatási összeg nyerhető el, azonban a támogatás célja és a pályázati feltételek eltérőek a következők szerint.

A „VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” pályázatban két célterület valamelyikére igényelhető a támogatás:
A vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása (a továbbiakban: 1. célterület)
a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása (a továbbiakban: 2. célterület)
Az A) célterület esetében pályázat benyújtására jogosult a mezőgazdasági mikrovállalkozások számára feltétel a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év és ezen üzleti évben elért árbevételnek legalább 50 %-ban mezőgazdasági tevékenységből kell származnia , a B) célterület esetében viszont nem előfeltétel a mezőgazdasági tevékenység folytatása, helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltatás nyújtására lehet mikrovállalkozást alapítani  a Vidékfejlesztési Program fogalmi meghatározása szerinti vidéki térségben élő 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy számára, aki első ízben indít vállalkozást.
Ezzel szemben a „VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” pályázat esetében feltétel, hogy új vállalkozás induljon (ez a fenti A) célterülettel ellentétes) valamint az, hogy a főtevékenység mezőgazdasági tevékenység legyen (ez pedig az előző B) célterülettel ellentétes).
Jól látható tehát, hogy a fenti két pályázati felhívás egymással ellentétes feltételeket támaszt, eltérő támogatási célok alapján nyújt támogatási lehetőséget.
A diverzifikációs támogatásban két célterület közül lehet választani (vagy meglevő mezőgazdasági mikrovállalkozás bővítése új tevékenységgel, vagy teljesen új vállalkozás indítása), de mindkét esetben új, nem mezőgazdasági tevékenység indítása a cél. A támogatás lényege, hogy a mezőgazdasági tevékenység mellett több lábon állhassanak a meglevő vállalkozások, és hogy a vidéki térségek helyi szükségleteit kielégítő új vállalkozások induljanak.
Ezzel szemben a fiatal gazda pályázat keretében új mezőgazdasági vállalkozás indításához nyerhető el támogatás, mivel itt a támogatás célja kifejezetten a mezőgazdasági tevékenység ösztönzése.
Ezek a támogatások tehát együttesen nem igényelhetők, mivel egymástól eltérő pályázói kört céloznak.