2016-tól a Vidékfejlesztési Program keretében vehető igénybe a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás, amelynek részletes feltételeiről szóló pályázati felhívást a Vidékfejlesztési Program Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) 2016. elején tervezi megjelentetni.

Az intézkedés keretében a mezőgazdasági termelők évente pályázhatnak az adott gazdasági év termelési veszteségeire megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződések díjához nyújtott támogatásra. Olyan mezőgazdasági biztosítási szerződések díja támogatható, amelyek üzemi szinten a növénykultúrában 30%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést okozó kedvezőtlen időjárási jelenségek által okozott veszteségekre nyújtanak fedezetet.

A 2016. év termelésére megkötött mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtott támogatásra rendelkezésre álló keret: 3,5 milliárd Ft.

További részletek? https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=55927

(forrás: palyazat.gov.hu)