2016-tól a Vidékfejlesztési Program keretében vehető igénybe a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás. Az igénylés részletes feltételeiről szóló pályázati felhívást a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) 2016. februárban tervezi megjelentetni.

A 2016. év termelésére megkötött mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtott támogatásra rendelkezésre álló keret: 3,5 milliárd Ft.

A díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések biztosítók általi előkészítése érdekében, azok tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról az IH az alábbi tájékoztatást adja ki:

A 2015. 12. 17. napján meghirdetett  „Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról” című tájékoztató kapcsán előzetes jóváhagyás céljából a biztosítók a szerződéseket papír alapon az IH részére, az 1357 Budapest, Pf. 6. címre és elektronikusan a e-mail-címre 2016. január 31. napjáig küldhetik meg.

A mezőgazdasági biztosítási szerződések a 2015. 12. 17. napján közzétett Tájékoztatóban és a 2016. februárban megjelentetni tervezett Pályázati Felhívásban meghatározott feltételeknek való megfelelőségéről és azok előzetes jóváhagyásáról, az IH – az agrárpolitikáért felelős miniszter által tett szakmai javaslat alapján – legkésőbb 2016. március 31-ig közleményt ad ki.

Abban az esetben, ha a támogatási kérelem olyan mezőgazdasági biztosítási szerződés tekintetében kerül benyújtásra, amelynek előzetes jóváhagyása az IH és a biztosító közötti eljárásban nem történik meg, úgy a támogatás termelői igénylésekor a megkötött mezőgazdasági biztosítási szerződés megfelelőségét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a támogatási jogosultság vizsgálatakor ellenőrzi.

(forrás: palyazat.gov.hu)