Az oktatás-képzés és a nem formális tanulás rendkívül fontos szerepet játszik a munkavállalók foglalkoztathatóságának elősegítésében, a munkahelyteremtésben és Európa, azon belül pedig Magyarország versenyképességének növelésében. Az Erasmus+ ehhez nyújt anyagi és szellemi támogatást.

Az Erasmus+ program 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport megerősítésére.

Az Erasmus+ program céljai:

• a kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködések segítségével
• a minőség, az innováció és a nemzetköziesítés szintjének növelése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonásával
• a szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának támogatása, elsősorban szakpolitikai együttműködések, az Unió átláthatóságot és az elismertetést szolgáló eszközeinek hatékonyabb használata, valamint a jó gyakorlatok megosztása segítségével
• a nyelvoktatás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység népszerűsítése

Vállalkozások, cégek számára is nyitott pályázati formák: stratégiai partnerségek, gyakornokok fogadása és centralizált pályázatok:

1. Stratégiai partnerség

– Cégek és felsőoktatási intézmények között

Támogatható tevékenységek például:

• Közös képzések, kurrikulumok kidolgozása, intenzív tanulmányi programok, közös modulok kidolgozása, amelyek az oktatás minőségének fejlesztését szolgálják;
• Projektalapú nemzetközi együttműködések cégek és felsőoktatási intézmények hallgatói, oktatói, nem oktatói személyzete között, képzési programok és képesítések alakítása a munkáltatói oldal igényeihez igazodva;
• Tevékenységek, amelyek fejlesztik a transzverzális kompetenciákat, vállalkozókészségeket;
• Tapasztalatcsere és jó gyakorlatok cseréje, egymástól tanulás és workshopok megvalósítása;
• Közös kutatások, tanulmányok kidolgozása;
• Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása.

Részletek: http://www.tka.hu/palyazatok/241/strategiai-partnersegek-felsooktatasi-projektek

– Cégek és szakképző intézmények között:

Kisléptékű, folyamatorientált partnerségek: egy adott szektorra, szakmára vonatkozó témára koncentráló nemzetközi tapasztalatcsere.

Nagyléptékű, termékorientált partnerségek: innovatív gyakorlatok fejlesztése, tesztelése, adaptálása, alkalmazása és hasznosítása. Például:

• szakképzési tantervek vagy kurzusok, valamint kísérő tananyagok és eszközök adaptálása vagy fejlesztése;
• a kompetenciák tanulási eredmény-alapú meghatározása;
• képesítési keretrendszerek fejlesztése, kreditátvitel, minőségbiztosítás, elismerés és érvényesítés;
• felmérések, összehasonlító elemzések, tények gyűjtése, valós esettanulmányok készítése;
• szakképzési, oktatási és képzési módszertanok és pedagógiai megközelítések a kulcskompetenciák és alapkészségek, nyelvi készségek oktatására, IKT eszközök jobb használatára;
• a gyakorlati képzések új formái és valós esettanulmányok az üzlet és ipar területéről; projektalapú nemzetközi együttműködések létrehozása és megvalósítása a cégek és a szakképzési intézmények diákjai/ oktatói között;
• új oktatási és képzési anyagok és módszerek fejlesztése a munkaalapú oktatás, virtuális mobilitás, nyitott oktatási források és az IKT-ban rejlő lehetőségek jobb hasznosítására (pl. a munkaerőpiac igényeihez igazított virtuális laboratóriumok/munkahelyek létrehozására);
• eszközök és módszerek fejlesztése és adaptálása a szakképzésben oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók fejlődése érdekében az alap- és továbbképzésben;
• stratégiai együttműködés a szakképzési szolgáltatók és a helyi/regionális gazdasági közösségek között, beleértve a fejlesztési ügynökségeket is;
• vállalkozói szemlélet és készségek fejlesztése, támogatása.

Részletek: http://www.tka.hu/palyazatok/248/strategiai-partnersegek-szakkepzesi-projektek

– Cégek és felnőttoktatással foglalkozó intézmények között:

Kisléptékű, folyamatorientált partnerségek: egy adott szektorra, szakmára vonatkozó témára koncentráló nemzetközi tapasztalatcsere.

Nagyléptékű, termékorientált partnerségek: innovatív gyakorlatok fejlesztése, tesztelése, adaptálása, alkalmazása és hasznosítása. Például:

• fejlesztés, tesztelés, adaptáció (pl. felnőttoktatási tantervek, tananyagok, módszerek)
• a felnőtt tanulók előzetes tudását elismerő rugalmas tanulási utak kialakítása
• a tanulási lehetőségek ismertségének, elérhetőségének növelése a felnőtt lakosság körében
• készségek és képességek elismerése

Részletek: http://www.tka.hu/palyazatok/250/strategiai-partnersegek-felnottoktatasi-projektek

– Cégek és közoktatási intézmények között:

A nemzetközi partnerség célja a közoktatásban lehetőséget biztosítani új és innovatív gyakorlatok, módszerek kidolgozására, terjesztésére és alkalmazására.

Részletek: http://www.tka.hu/palyazatok/792/strategiai-partnersegek-koznevelesi-projektek2.

2. Gyakornokok fogadása:

Cégek, vállalkozások külföldi gyakornokot (felsőoktatásban vagy szakképzésben tanuló diákokat) fogadhatnak.

Részletek:  http://www.gyakornokkereso.hu/Gyakornoki-programok/2/.

3. Centralizált pályázatok

A pályázattípus a felsőoktatási intézmények és az üzleti szféra között alakuló nemzetközi eredményorientált projekteket támogatja. A strukturált együttműködések célja, hogy nagyszabású projektek keretén belül valósuljon meg a tudáscsere és tudásáramlás. A támogatott projektek feladata továbbá a konzorciumot alkotó intézmények hallgatói, oktatói, valamint az együttműködő cég munkatársai vállalkozókészségének serkentése. A projektekkel szemben támasztott alapvető követelmények: innováció, fenntarthatóság, pozitív hatás.

Ki pályázhat: bármely szervezet (pl. felsőoktatási intézmények, vállalkozások, stb.)

A pályázat benyújtása: az Európai Bizottság Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökségéhez (EACEA), Brüsszel

– Ágazati szakképzés-fejlesztési szövetségek (Sector Skills Alliances) – Cégek és a szakképzés

Az ágazati szakképzés-fejlesztési szövetségek keretében olyan nemzetközi együttműködések megvalósítása a cél, amelyek során azonosítják egy adott gazdasági ágazat meglévő vagy új
szükséges készségeit, és erre válaszként szakmai tanterveket dolgoznak ki. Ennek a pályázati formának a bírálata európai szinten történik, a pályázatokat közvetlenül az Európai
Bizottsághoz kell benyújtani.

Ki pályázhat: bármely szervezet (pl. szakképzési intézmények, vállalkozások, stb.)

A pályázat benyújtása: az Európai Bizottság Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökségéhez (EACEA), Brüsszel

(forrás: tka.hu)