Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjra a 2015/2016-os tanévben a szülőföldi felsőoktatási intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytató román vagy szerb vagy szlovák vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel együttműködve dolgozta ki, a pályázatot a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája, a Szabadkai CMH Iroda, a Beregszászi Agora Információs Központ és a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet az ösztöndíjjal a határon túli magyar felsőoktatási intézményekben oktató és kutató fiatal, később tudományos fokozattal rendelkező ún. minősített oktatók számának növelését célozza, így segítve a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás minőségi fejlesztését.

A pályázaton elnyerhető ösztöndíj nem visszatérítendő költségvetési támogatás. A pályázaton rendelkezésre álló pénzügyi forrás összege 40.000.000 forint.
Pályázhat minden olyan, 2015. július 1. napján a 38. életévét be nem töltött

  • román állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2015/2016-os tanévben valamely romániai államilag akkreditált felsőoktatási intézményben az alap-, egységes (osztatlan) és mesterképzési szinteken a gazdasági (közgazdaságtan, pénzügy, könyvelés, gazdasági informatika, kereskedelem, menedzsment, marketing), az informatikai, a műszaki (számítástechnika, vegyészmérnök, építőmérnök, villamosmérnök, anyagmérnök, gépészmérnök, környezetmérnök, rendszermérnök, mérnöki menedzsment, villamosmérnök, élelmiszer-ipari mérnök, mechatronika, alkalmazott mérnöki tudományok, kertészmérnök, biotechnológiák) az orvos és gyógyszerészeti tudományterületek valamelyikén; vagy
  • szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2015/2016-os tanévben valamely szlovákiai állami felsőoktatási intézményben; vagy
  • szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2015/2016-os tanévben valamely szerbiai állami felsőoktatási intézményben; vagy
  • ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2015/2016-os tanévben valamely Ukrajna Kárpátalja Közigazgatási Területen („Zakarpatszka oblaszty”) működő, Ukrajnában III.-VI. szintű akkreditált státuszú felsőoktatási intézményben főállású oktatóként (munkaviszonyban vagy megbízási szerződéssel) dolgozik* és
    –órarend szerinti oktatói tevékenységet folytat magyar nyelven is, és/vagy- órarenden kívüli rendszeres oktatói tevékenységet (konzultációt, tutoriális vagy szaknyelvi képzést) végez magyar nyelven olyan képzésben (szakon), ahol a tanévben órarend szerint nincs magyar nyelvű oktatás**; és
    – nem esik a pályázásból kizáró feltételek hatálya alá.
* szlovák állampolgárságúak esetén: főállású oktatóként, vagy kutatóként (munkaviszonyban) dolgozik
**szlovák állampolgárságúak esetén: órarenden kívüli rendszeres dokumentálható oktatói tevékenységet végez főállású oktatóként vagy kutatóként (konzultációt, tutoriális vagy szaknyelvi képzést) magyar nyelven olyan egyetemen és olyan képzésben (szakon), ahol a tanévben órarend szerint nincs magyar nyelvű oktatás
 

A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a kettős állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása.

A pályázaton ösztöndíjban részesíthető oktatók száma legfeljebb 80 fő. Az ösztöndíjasok régiók közötti megoszlására az egyes régiókban beérkezett érvényes pályázatok figyelembe vételével az Értékelő Bizottság tesz javaslatot.

Az ösztöndíj a 2015/2016-os tanév 10 hónapjára szól. A támogatás havi összege személyenként 50.000,- Ft/hó,  (összesen 500.000-Ft/tanév, azaz ötszázezer forint a tanév egészére)

Az elektronikus adatlap a http://sao.bbi.hu felületen keresztüli internetes beküldési határideje 2016. január 11., éjjel 24.00 óra (közép-európai /magyarországi/ idő /CET/ szerint). Az elektronikusan már benyújtott adatlap kinyomtatott és aláírt formájának és papír alapú kötelezően csatolandó mellékletek postai beérkezésének és személyes benyújtásának határideje: 2016. január 12., helyi idő szerint 15.00 óra.

(forrás: kormany.hu)