A Földművelésügyi Minisztérium első alkalommal segíti közvetlen támogatással egy növényi zárlati károsító elleni védekezést.

A támogatás a felhasznált növényvédőszer árának felét is elérheti.

A szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) a szőlő egyik legveszélyesebb zárlati státuszú kórokozója (fitoplazma fertőzés), amelynek terjedését annak legfőbb terjesztője, az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéssel lehet meggátolni.

Figyelemmel a fitoplazma fertőzés magyarországi megjelenésére, valamint annak szőlőágazatot érintő komoly következményeire, a Földművelésügyi Minisztérium 2016-tól támogatja a termelőket az amerikai szőlőkabóca elleni növényvédőszeres védekezésben.

A támogatás mértéke a növényvédőszer vételárának 50 százaléka, de szőlőültetvény hektáronként legfeljebb 8.000 forint. A növényvédelmi hatóság által a fitoplazma fertőzés miatt határozatban körülhatárolt területen kívül eső árutermő szőlőültetvény és standard törzsültetvény tekintetében további feltétel, hogy a szőlőtermelő évente összesen legfeljebb 160.000 forint összegig igényelheti a támogatást.

Az amerikai szőlőkabóca elleni növényvédőszeres védekezés támogatása az elérni kívánt céltól és az igénylési rendtől függően két támogatási elemet tartalmaz: növény-egészségügyi megelőzés támogatása, valamint a körülhatárolt területen található szőlőültetvényen növényegészségügyi felszámolás támogatása.
A növényegészségügyi megelőzés támogatását azon szőlőültetvény után lehet igényelni, amely nem körülhatárolt területen található. Fontos, hogy ezt a támogatást – az uniós szabályokkal összhangban – még az amerikai szőlőkabóca elleni növényvédőszer beszerzése előtt kell igényelni az igénylésre rendelkezésre álló időszakban március 1. és március 31. között.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) az igénylésről befogadási nyilatkozatot állít ki. Az igénylést követően vásárolható meg a növényvédőszer, amelyet a május 1. és július 31. közötti védekezési időszakban kell kijuttatni, és amelyről permetezési naplót kell vezetni. A növényvédőszeres védekezést követően a támogatási kérelem a növényvédőszer megvásárlásáról szóló számlák és egyéb igazoló dokumentumok csatolásával, de legkésőbb tárgyév augusztus 15-ig nyújtható be a növényvédelmi hatósághoz, amely a szakmai felülvizsgálatot követően továbbítja azt a támogatásról döntést hozó MVH részére.

Fentiektől eltérően a növényegészségügyi felszámolás támogatását azon szőlőültetvény után lehet igényelni, amely körülhatárolt területen található. A növényvédelmi hatóság körülhatárolt területről szóló határozatát a fertőzött terület szerint illetékes önkormányzat hirdetményi úton közli és az odatartozó összes szőlőültetvényre vonatkozik. Ez esetben a támogatási kérelmet a növényvédőszer megvásárlását, majd annak május 1. és július 31. közötti védekezési időszakban történő kijuttatását követően, de legkésőbb tárgyév augusztus 15-ig kell benyújtani a növényvédelmi hatósághoz. A támogatási kérelemhez mellékelni kell a növényvédőszer megvásárlásáról szóló számlákat és egyéb igazoló dokumentumokat (például permetezési napló) is. Ez esetben is a növényvédelmi hatóság gondoskodik a támogatási kérelem továbbításáról az MVH részére, amely végül dönt a támogatási kérelem megalapozottságáról és a kifizethető támogatás összegéről.

A támogatás részletszabályait a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet tartalmazza.

A fitoplazma fertőzés első magyarországi kimutatására 2013 őszén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Növény-egészségügyi és Molekuláris Biológiai Laboratóriumában került sor. Megjelenése a magyar szőlőtermesztés és borászati ágazat számára fokozott kockázatot jelent, hiszen a fitoplazma fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama jelentősen csökkenhet, a fertőzött szőlőtőkék száma pedig a védekezési intézkedések elmaradása esetén évente akár megtízszereződhet.

A NÉBIH a fitoplazma fertőzés terjedésének megakadályozására 2014 júniusában Növényegészségügyi Készenléti Tervet dolgozott ki. A Készenléti Terv tartalmazza mindazokat a felelősségi köröket és feladatokat, amelyeket a szőlőtermelőnek és a növényvédelmi hatóság szakembereinek a fitoplazma fertőzés esetén el kell látniuk. A Készenléti Terv és a NÉBIH szőlőkabóca felderítési rendszere a hivatal honlapján itt érhető el. A növényvédőszer megvásárlásához nyújtott támogatás a Készenléti Tervben meghatározott tájékoztatási és szőlőgondozási kötelezettségének eleget tevő szőlőtermelőnek nyújtható.

(forrás: kormany.hu, FM Sajtóiroda)