2016 Helyi gazdaságfejlesztést célzó szemléletformáló programsorozat a Tokaj-Hegyalja történelmi borvidéken és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben működő helyi szervezetek támogatására

A programsorozat célja, hogy innovatív módon megvalósult, illetve folyamatban lévő helyi fejlesztési modelleket ismerjenek meg a két kiemelt térségben élők, fejlesztve ezzel a területen és térségen belüli együttműködési kultúrát, elősegítve a hálózatos együttműködés kialakulását.

A fejlesztési támogatás célja egyrészt – komplex térségfejlesztést célzó szemléletformáláson keresztül – a 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési időszak operatív programjaihoz illeszkedő, konkrét projektötletek kidolgozásával segíteni elő a helyi szervezetek felkészülését a támogatási források lehívására, másrészt kidolgozott mintaprojektek megvalósításának elősegítése kisléptékű fejlesztések támogatásával.

A programsorozatban való részvétel feltételei: Projektötlet benyújtása, amely helyi gazdaságfejlesztési hatású, közösségi szemléletű, kisléptékű fejlesztés megvalósítását kezdeményezi. Helyi gazdaságfejlesztési hatásúnak a helyi kezdeményezésű, tisztán gazdasági jellegű fejlesztések és beruházások, valamint az ezekhez kapcsolódó, illetve kiegészítő társadalmi-gazdasági és közösségi célú fejlesztések tekinthetők. Közösségi szemléletű az a projektötlet, amely nem kizárólag egy gazdasági szereplő fejlesztését szolgálja, hanem a helyi közösség több szereplője számára pozitív fejlesztő hatással bír. Kisléptékű fejlesztés az elnyerhető támogatási forrásból, valamint rendelkezésre álló helyi források igénybe vételével működtethető módon megvalósuló helyi fejlesztés. A támogató célja, hogy az elérhető támogatási forrásból, a rendelkezésre álló helyi források igénybevételével megvalósítható projektötletek kerüljenek kidolgozásra.
A projektben történő részvétel előfeltétele a felhívásra történő jelentkezés. A jelentkezés a Herman Ottó Intézet által üzemeltetett elektronikus felületen megtalálható elektronikus űrlap magyar nyelvű kitöltésével és a projektötlet benyújtásával történik. A támogató döntésének eredményeként kiválasztott – sikeres projektötletet benyújtó – szervezetek vehetnek részt a programsorozaton.

A jelentkezés határideje: 2016. április 17. vasárnap 23.59 perc

A programsorozat egy „A”, és egy arra épülő „B” komponenst tartalmaz. Az „A” komponens tervezett megvalósulási ideje 2016. április 17. – 2016. május 29. A „B” komponens tervezett megvalósulási ideje 2016. május 30.-2016. október 15.

„A” komponens: Motivációs szeminárium A kiválasztott szervezetek képviselői motivációs szemináriumon vesznek részt, amely során a jelentkezési lapként beadott elektronikus űrlapjukon röviden ismertetett projektötlet megvalósításához szükséges gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, melynek segítségével részletesen is kidolgozhatják projektötletüket.

„B” komponens: Mintaprojektek végrehajtása A motivációs szemináriumokon részt vett szervezetek által kidolgozott projektötletek közül kiválasztott mintaprojektek megvalósításának támogatása.

A teljes program keretösszege: 101 000 000 forint, a mintaprojektek támogatására fordítható keretösszeg 84 000 000 forint. Egy mintaprojekt megvalósítására legalább 1 millió forint, legfeljebb 6 millió forint támogatás adható.

A programsorozat célcsoportja: A Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet térségi és helyi gazdaságfejlesztésben, agrár-, közösség- és vidékfejlesztésben érdekelt szervezetek képviselői és tagjai, helyi szereplői.

Jelen felhívás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő magyarországi, a dokumentáció 1. sz. mellékletben felsorolt települések valamelyikén jelen felhívás megjelenésének napján székhellyel vagy telephellyel rendelkező szervezetek jelentkezhetnek és nyújthatnak be projektötletet:
– az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek;
– közalapítványok;
– 2011. évi CCVI. törvény 6. § és 10. §-ban felsorolt egyházak, egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények; – önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő intézmények;
– 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro- és kisvállalkozások;
– non-profit gazdaság társaságok;
– szövetkezetek.

Nem jogosult részt venni a programsorozatban az a személy illetve szervezet, aki, illetve amely a Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban programban 2015. évben pénzügyi támogatásban részesült.

A benyújtási időszak: 2016. március 29. – 2016. április 17. (23:59 óra)

(forrás: hoi.hu)