A 2016/2017 évi tenyészkoca állatjóléti támogatási kérelmeket márciusban lehet benyújtani.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felhívja az érintett ügyfelek figyelmét, hogy a 2016/2017. támogatási évtől, azaz a 2016. április 1. napjától 2017. március 31. napjáig tartó időszakban megváltoznak a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételének feltételei.

A támogatás 2016/2017. évi igénybevételéhez a támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített új nyomtatványokon (N630 számú Támogatási kérelem és N0631 számú Tartási hely adatok Támogatási kérelemhez) kell benyújtani 2016. március 16. és 2016. március 31. között az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához (1476 Budapest, Postafiók 407).

A nyomtatványok a 17/2016. (II. 29.) számú MVH Közlemény mellékleteiként megtalálhatóak az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu).
https://www.mvh.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/17-2016-ii-29-szamu-mvh-kozlemeny

Amennyiben nem áll rendelkezésre minden csatolandó dokumentum, a támogatási kérelem nyomtatványt ebben az esetben is be kell nyújtani legkésőbb 2016. március 31. napjáig, a hiányzó mellékletek csatolására hiánypótlás keretében lesz lehetőség, azonban a határidőn túl benyújtott támogatási kérelmeket az MVH-nak a hatályos jogszabályi előírások alapján el kell utasítania.

Fontos, hogy jelen változás nem érinti a 2015/2016. támogatási év IV. tárgynegyedévére vonatkozó kifizetési kérelmet, amelyet 2016. április 1-30. napja között kell benyújtani az MVH-hoz, a 37/2015. (III. 13.) számú MVH Közlemény mellékleteként megjelentetett N0517 és N0518 számú kérelem nyomtatványokon:
https://www.mvh.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/37-2015-iii-13-szamu-mvh-kozlemeny

(forrás: mvh.gov.hu)