Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása címmel

A pályázat célja a fogyatékos személyek segítő kutyához juttatásának, terápiás kutyák alkalmazásának támogatásával a fogyatékos személyek életminőségének javítása, társadalmi integrációjának és önállóságának elősegítése, biztosítása.

A pályázat közvetlen célcsoportját a segítő kutyák kiképzésével és terápiás kutyák alkalmazásával foglalkozó szervezetek, közvetett célcsoportját a segítő kutyát igénybe vevő személyek alkotják.

Pályázatot nyújthat be az a szervezet, amelynek létesítő okiratában a segítő kutyák kiképzése és a fogyatékos személyekhez történő eljuttatása feltüntetésre került, terápiás kutya esetében a létesítő okiratában a terápiás kutya alkalmazása is szerepel. További feltétel, hogy a pályázó szervezet a MATESZE adatbázisában szerepeljen (Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület), valamint terápiás kutya alkalmazása esetén az alkalmazott terápiás kutya érvényes Tanúsítvánnyal rendelkezzen.

A pályázás további feltétele, hogy a pályázó szervezetnek biztosítania kell, hogy a kutyák kiképzését olyan személy végezze, aki rendelkezik az Országos Képzési Jegyzékben szereplő habilitációs kutyakiképző szakképesítéssel. Terápiás kutya alkalmazása esetén a terápiás kutyának és felvezetőjének érvényes Tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.
A pályázat nyilvános.

Egy szervezet kizárólag egy pályázatot adhat be.

Pályázni lehet a segítő kutya (kivéve terápiás kutya) kiképzéséhez, vizsgáztatásához és a fogyatékos személyhez történő eljuttatásához kapcsolódó projektek megvalósítására, valamint terápiás kutya alkalmazása költségeinek fedezésére. A támogatás feltétele, hogy a megvalósítás során a segítő kutya átadása a fogyatékos személy részére megtörténjen (kivéve terápiás kutya), illetve a terápiás kutya alkalmazása heti 3-4 alkalommal megvalósuljon. A pályázatban a terápiás kutya alkalmazásának célcsoportja kizárólag fogyatékos személyek lehetnek.

Pályázni lehet továbbá a közszolgáltatók képzésének és/vagy gyermekek, tanulók érzékenyítésének költségeire.

A pályázatban minimum 700 000 Ft, maximum 7 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető összesen.

A kutyák speciális képességeitől függően kutyatípusonként a maximálisan igényelhető összeg:
 vakvezető kutya: 1 900 000 Ft
 mozgáskorlátozott személyt segítő kutya: 1 900 000 Ft
 hangot jelző, rohamot jelző kutya: 1 600 000 Ft
 személyi segítő kutya: 1 300 000 Ft
 terápiás kutyával állatasszisztált terápia megvalósítása: 600 000 Ft
 terápiás kutyával állatasszisztált aktivitás megvalósítása: 300 000 Ft

A megpályázható támogatás mértéke a közszolgáltatók képzésének és/vagy gyermekek, tanulók érzékenyítésének esetén a szolgáltatásba közvetlenül bevont személyek számától függ.

A pályázatban önrész vállalása nem szükséges.

A támogatott projekt megvalósítási időszaka 2016. szeptember 1-től 2017. április 30-ig tart.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 25 300 000 Ft.

(forrás: http://fszk.hu/)