Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a roma lányok korai iskolai elhagyásának megelőzésének támogatására.

A pályázat a hátrányokkal küzdő, elsősorban roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan továbbtanulási esélyeik növelését célozza. További cél a lemorzsolódással veszélyeztetett lányok tanulási motivációjának és családjaik tanulást szorgalmazó magatartásának erősítése, családalapítási és gyermekvállalási életkoruk későbbre halasztása, egészségi állapotuk javulása, valamint áldozattá válásuk valószínűségének csökkentése.

A célcsoport olyan 10-18 éves általános iskolás vagy középfokú iskolába járó – elsősorban roma – lányok, akik esetében jelen van valamilyen lemorzsolódási kockázat vagy tünet. Ezek lehetnek pl.: tantárgyi bukás, évismétlés, sok hiányzás, a tanulmányi előmenetel jelentős romlása, több testvér esetén a nagyobbaknál a lemorzsolódás jelenléte, a szülők alacsony – legfeljebb 8 osztályos – iskolai végzettsége, a család lakhatási hátrányai (különösen telepszerű lakókörnyezet) és rossz anyagi körülményei. A bevont lányok családját is célcsoportnak tekintjük, mivel az ő együttműködésük nélkül a célok nem valósíthatóak meg. A célcsoportba korai iskolaelhagyással veszélyeztetett nem roma lányok is bevonhatók, illetve a roma származásról szóló nyilatkozat önkéntes.

Pályázhatnak:

a) helyi önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok,
b) szociális és gyermekjóléti intézmények, valamint
c) olyan civil szervezetek és egyházi jogi személyek, amelyek tapasztalattal rendelkeznek a rászoruló, hátrányos helyzetű gyerekek vagy a roma nők esélyeit növelő munkában

A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 80.000.000 Ft.  A támogatás vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás mértékének alsó határa 5 000 000 Ft, felső határa 10 000 000 Ft. A maximális támogatási intenzitás mértéke 100 %.

A támogatási időszak  2015. november 1 – 2016. június 30. (8 hónap.  A pályázat saját felelősségre a 2015. november 1. napjától megkezdhető.

A pályázatok benyújtásának határideje 2015. november 25. 23:59 óra. A felhívás elektronikus úton nyújtható be az alábbi felületen: https://eptk.fair.gov.hu

(forrás: emet.gov.hu)