Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának méltó megünneplésére az 1956-os Emlékbizottság pályázatokat ír ki, az alább megtalálható kategóriákban és útmutatások szerint.

A “Mansfeld Péter” pályázaton tudományos kötetek, ismeretterjesztő kiadványok, irodalmi alkotások létrehozatalára lehet pályázni. A “Büszkeségpont” pályázatra az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek, hőseinek és áldozatainak közterületi emlékműveket, emlékhelyeket állítani kívánók jelentkezését várják. A “Zsigmond Vilmos” pályázat a 60 évvel ezelőtti történelmi események filmes feldolgozására jelentkezőknek szól. A “Sinkovits Imre” pályázatra kulturális és tudományos programokat, eseményeket megvalósítani kívánók nyújthatják be pályaműveiket. A “Romkocsma” pályázatra pedig a romkocsmákat ’56-ra emlékeztető dekorációval, rendezvényekkel, arculattal ellátni szándékozó üzemeltetők jelentkezhetnek.

„Mansfeld Péter” pályázat

Az 1956-os Emlékbizottság különös figyelmet fordít arra, hogy országos vagy országhatáron átnyúló jelentőségű, kiemelt programok is megvalósuljanak.
A pályázat célja: az 1956-os forradalmat és szabadságharcot felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító tudományos kötetek, ismeretterjesztő kiadványok, irodalmi alkotások megjelentetése.

A pályázat benyújtására jogosultak: önkormányzatok, magánszemélyek, civil szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, közművelődési intézmények, közintézmények, államigazgatási szervek.

A pályaművek témája lehet:

• az 1956-ot követő megtorlás története: koncepciós és konstrukciós perek, a tettesek és tettestársak (politikai döntéshozók, politikai nyomozók, ügyészek, bírák, feljelentők, ügynökök, stb. felkutatása);
• a Kádár-rendszer üldözöttjei, 56-os ügyekben lefolytatott szabálysértési és fegyelmi eljárások, egzisztenciális hátrányok elszenvedőinek élettörténete;
• a forradalom és szabadságharc politikai önszerveződéseinek története;
• a vidék forradalma – helytörténeti munkák, esemény és szervezettörténeti feldolgozások;
• emlékiratok, interjúk, interjú kötetek;
• 1956 és a magyar rendszerváltoztatás;
• a forradalom és szabadságharc előzményei, közvetlen megelőző eseményei;
• nők az 1956-os forradalom és szabadságharcban;
• a forradalom és szabadságharc szociológiai hatásai és következményei;
• 1956 és a sport; a sport szerepe, funkciója a társadalomban, mint kitörési pont;
• nemzetközi helyzet 1956-ban, Magyarország nemzetközi kapcsolatai;
• az 1956-os események fontos személyiségeinek portréi, életútjai;
• magyar sors – a határainkon kívül élő magyarság a forradalom védelmében, sorsuk alakulása, meghurcoltatásaik története;
• az emigrációba kényszerültek élettörténetei.

A pályázatok megvalósítási időszaka: 2016. március 1. – 2017. április 30.

A pályázaton elnyerhető támogatás legfeljebb 5.000.000 Ft (vissza nem térítendő, előfinanszírozott támogatás).

A pályázatok benyújtása: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 1956-os Pályázati Iroda, 1122 Budapest, Határőr út 35.

A pályázatokat a pályázati keret erejéig folyamatosan lehet beadni, a pályázatokat szakmai bíráló bizottság értékeli.

„Büszkeségpont” pályázat

A pályázat célja: az 1956-os forradalmat és szabadságharcot felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító „Büszkeségpontok” létrehozása.
A pályázat benyújtására jogosultak: önkormányzatok, civil szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, közművelődési intézmények, közintézmények, államigazgatási szervek.

A pályaművek célja lehet:

• meglévő emlékművek felújítása;
• új emlékművek állítása, melyeket a pályázó által biztosított helyszínen és a szükséges engedélyekkel kerülnek elhelyezésre;
• meglévő emléktáblák renoválása, tisztítása, helyreállítása;
• az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi hőseinek emléket állító új emléktáblák készítése és elhelyezése;
• közterületek – pl. utcák, terek, középületek – elnevezése és/vagy átnevezése kapcsán utcatáblák készítésére;
• emlékszobák, kiállítások létrehozása, amelyeken keresztül a települések megemlékezhetnek a helyi kötődésű antikommunista hőseikről, különös tekintettel az ellenállás és az 1956-os forradalom és szabadságharc kiemelkedő alakjairól

A pályázatok megvalósítási időszaka: 2016. március 1. – 2017. április 30.

A pályázaton elnyerhető támogatás mértéke – a pályázat tematikájától függően – legfeljebb 300.000 és 5.000.000 Ft közé esik (vissza nem térítendő, előfinanszírozott támogatás).

A pályázatok benyújtása: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 1956-os Pályázati Iroda, 1122 Budapest, Határőr út 35.

A pályázatokat a pályázati keret erejéig folyamatosan lehet beadni, a pályázatokat szakmai bíráló bizottság értékeli.

“Zsigmond Vilmos” pályázat

A pályázat célja: az 1956-os forradalmat és szabadságharcot felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító dokumentumfilmek készítése és forgatókönyvek kidolgozása.

A pályázat benyújtására jogosultak: önkormányzatok, magánszemélyek, civil szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, közművelődési intézmények, közintézmények, államigazgatási szervek.

A pályázatok megvalósítási időszaka: 2016. március 1. – 2017. április 30.

A pályázaton elnyerhető támogatás mértéke: forgatókönyvírás esetében legfeljebb 1.000.000 Ft, dokumentumfilmek készítése esetében 4.000.000 Ft (vissza nem térítendő, előfinanszírozott támogatás).

A pályázatok benyújtása: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 1956-os Pályázati Iroda, 1122 Budapest, Határőr út 35.

A pályázatokat a pályázati keret erejéig folyamatosan lehet beadni, a pályázatokat szakmai bíráló bizottság értékeli.

„Sinkovits Imre” pályázat

A pályázat célja: az 1956-os forradalom és szabadságharcot felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, rendezvények, művészeti tevékenységek támogatása.

A pályázat benyújtására jogosultak: önkormányzatok, magánszemélyek, civil szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, közművelődési intézmények, közintézmények, államigazgatási szervek.

A pályaművek célja lehet:

• az 1956-os forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó kutatómunkák támogatása;
• a kutatási eredményeket bemutató konferenciák és ismeretterjesztő rendezvények megtartása;
• a forradalomra és a szabadságharcra emlékező rendezvények megtartása: vetítések, filmklubok, konferenciák, irodalmi vagy egyéb ismeretterjesztő programok megvalósítása;
• a témába vágó képzőművészeti kiállítások és tárlatok megrendezése;
• olyan, már létező vagy új irodalmi alkotások és adaptációk színházi bemutatása, melyek témája az 1956-os forradalom és a szabadságharc, illetve a kommunista múlt;
• új, magyar dráma megalkotása, amelynek témája kifejezetten a kommunista múlt;
• új opera megalkotása, amelynek témája kifejezetten a kommunista múlt.

A pályázatok megvalósítási időszaka: 2016. március 1. – 2017. április 30.

A pályázaton elnyerhető támogatás legfeljebb 5.000.000 Ft (vissza nem térítendő, előfinanszírozott támogatás).

A pályázatok benyújtása: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 1956-os Pályázati Iroda, 1122 Budapest, Határőr út 35.

A pályázatokat a pályázati keret erejéig folyamatosan lehet beadni, a pályázatokat szakmai bíráló bizottság értékeli.

„Romkocsma” pályázat

A pályázat célja: az 1956-os forradalmat és szabadságharcot felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító dekorációk létrehozása és évfordulós programok szervezése romkocsmákban.

Pályázat benyújtására jogosultak: olyan gazdasági vagy civil szervezetek, melyek a szükséges engedélyekkel rendelkező romkocsmát üzemeltetnek.

A pályaművek célja lehet minden olyan tevékenység, amelynek keretében a pályázó romkocsma az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezik:

• dekorációval;
• grafikai és más innovatív elemekkel az üzemeltetési területén;
• hagyományos és elektronikus hirdetési és reklám felületein;
• a kiszolgáló személyzet ruházatának, az étlap és/vagy a napi menüképzésének a korszakra emlékeztető kialakításával, megjelenésével;
• koncerttevékenységgel, színházi produkcióval, felolvasóesttel.

A pályázatok megvalósítási időszaka: 2016. március 1. – 2017. április 30.

A pályázaton elnyerhető támogatás legfeljebb 5.000.000 Ft (vissza nem térítendő, előfinanszírozott támogatás).

A pályázatok benyújtása: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 1956-os Pályázati Iroda, 1122 Budapest, Határőr út 35.

A pályázatokat a pályázati keret erejéig folyamatosan lehet beadni, a pályázatokat szakmai bíráló bizottság értékeli.

“Angyal István” pályázat

A pályázat célja: az 1956-os forradalmat és szabadságharcot felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító, kiemelt minősítésű országos illetve országhatáron átnyúló programok megvalósítása.

A pályázat benyújtására jogosultak: országos hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervezetek, minisztériumi háttérintézmények, államháztartási szervezetek, valamint államigazgatási szervek, valamint az Emlékbizottság által kiemeltnek minősített szervezetek.

A pályázatok megvalósítási időszaka: 2016. március 1. – 2017. április 30.

A pályázatok benyújtása: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 1956-os Pályázati Iroda, 1122 Budapest, Határőr út 35.

A pályázatokat a pályázati keret erejéig folyamatosan lehet beadni, a pályázatokat az Emlékbizottság értékeli.

Részletek: http://www.magyarforradalom1956.hu/

(forrás: http://www.magyarforradalom1956.hu/)