Erasmus+: több és jobb lehetőség biztosítása az európaiak következő nemzedékei számára

A kibővített és a céljának jobban megfelelő Erasmus+ uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram már az első évben teljesítette a hozzá fűzött várakozásokat.

A 2 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező program már a működésének első évében több mint egymillió embernek nyújtott lehetőséget mintegy 18 000 finanszírozott projektben való részvételre. Az európai oktatási-, képzési-, ifjúsági- és sportágazatok közötti rugalmasabb együttműködési lehetőségek elősegítik az innovatív gyakorlatok kipróbálását, valamint előmozdítják a reformokat és a modernizációt is.

Navracsics Tibor, az Európai Unió oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportügyekért felelős biztosa így nyilatkozott: „Az Erasmus+ első éve valódi sikernek bizonyult. A részvevők kiemelkedő száma nyilvánvalóvá teszi, hogy a program eredményesen javítja a fiatalok foglalkoztatási kilátásait, támogatja őket abban, hogy új készségeket sajátítsanak el és új tapasztalatokra tegyenek szert, valamint hozzájárul Európa oktatási és képzési rendszereinek és ifjúságpolitikáinak modernizációjához. Az elkövetkezőkben erre a népszerűségre kívánunk építeni, hogy további, különböző érdeklődésű és hátterű csoportokat is elérjünk.”

A ma közzétett számadatok tanúsága szerint az Erasmus+ által mind a kedvezményezettek száma, mind a lehetőségek köre megnövekedett. Az első évben a program minden eddiginél több, 650 000 tanulót, tanárt, önkéntest és más fiatalt támogatott, és utat nyitott a külföldön szerzett mesterfokozatokhoz nyújtott első diákhiteleknek. A program első ízben finanszírozott szakpolitikai támogatási projekteket közigazgatási szervek és nemzetközi szervezetek részvételével, és nyújtott támogatást sportprojektek számára.

A megerősített Erasmus+ a kedvezményezetteket is erőteljesebben támogatja. Ez megmutatkozik a hazájukba visszatérő diákok külföldi tanulmányainak könnyített elismerésében is. Megfigyelhető továbbá a tanár- és személyzeti mobilitás szakmai fejlesztési stratégiákba történő, a munkáltató intézmények támogatásával megvalósuló fokozott integrációja.

Az új Erasmus+ nyitottabb is, nagy hangsúlyt helyez a társadalmi befogadás előmozdítására, az aktív polgári szerepvállalásra és a toleranciára. Mindezek megvalósítására minden korábbinál több támogatást nyújtottak a kevesebb pénzügyi eszközökkel rendelkező, illetve a speciális szükségletű résztvevőknek. További 1,3 millió eurót különítettek el 2016-ban a kisebbségek, a bevándorlók és más hátrányos helyzetű csoportok társadalmi befogadásával kapcsolatos problémák kezelését célzó projektek támogatására.

A program magában foglal a fiatalok foglalkoztatási kilátásainak javítására és az oktatásból a munkába való átmenet elősegítésére irányuló megerősített kezdeményezéseket is. Ez a program keretében igénybe vehető gyakorlati képzési és szakmai gyakorlati lehetőségek számának növekedéséből is kitűnik.
Spanyolország, Németország és Franciaország továbbra is a legnépszerűbb célállomások a diákok körében

Egy külön jelentésben a Bizottság ma teszi közzé az egész életen át tartó tanulás ernyőprogramjához tartozó korábbi Erasmus felsőoktatási program utolsó (2013–2014-es) tanévére vonatkozó statisztikákat a diák- és személyzeti mobilitásról. Az adatok szerint az előző évekhez viszonyítva rekordszámú, 272 000 tanuló és 57 000 tanár vett részt a programban. Spanyolország, Németország és Franciaország a 2013–2014-ben külföldön tanulmányokat folyató vagy képzésben részt vevő Erasmus-diákok körében továbbra is a három legnépszerűbb célállomás maradt.

Ezen túlmenően egy az Erasmusra vonatkozó új regionális hatásvizsgálat megerősítette, hogy az Erasmus diákcsereprogramban való részvétel általában jelentősen megnöveli a fiatalok esélyét a magas szintű, vezetői pozíciók elnyerésére, ami különösen igaz a dél- és a kelet-európai tanulók esetében.
Háttér-információk
Az Erasmus+ program célja, hogy hozzájáruljon Európa oktatási, képzési és ifjúsági rendszereinek modernizációjához, valamint javítsa a tanulók készségeit, elhelyezkedési kilátásait és aktív társadalmi részvételét.

A hétéves program (2014–2020) költségvetése 14,7 milliárd euró. Ez a korábbinál 40%-kal nagyobb összeget jelent, ami tükrözi az EU azon elkötelezettségét, hogy fokozza az e területekre irányuló beruházást. Az Erasmus+ több mint 4 millió európai polgár számára nyújt majd lehetőséget arra, hogy külföldön folytasson tanulmányokat, részesüljön képzésben, szerezzen munkatapasztalatot, illetve végezzen önkéntes munkát. A program ezenkívül az együttműködés elmélyítése és az iskolából a munka világába való átmenet megkönnyítése érdekében támogatja az oktatási, képzési és ifjúságpolitikai intézmények közötti transznacionális partnerségeket. A program keretében először van lehetőség a sport területén megvalósítandó intézkedések finanszírozására a sport európai dimenziójának megerősítése és az olyan, határokon átnyúló komolyabb veszélyek kezelése érdekében, mint az eredmények manipulálása vagy a dopping. A program a Jean Monnet intézkedéseken keresztül támogatja az európai integrációval kapcsolatos oktatási és kutatási tevékenységeket is.

A közzétett fő jelentés az Erasmus+ program elindulását követő egy év első eredményeit ismerteti. A Bizottság, valamint a nemzeti irodák és a program megvalósításáért felelős végrehajtó ügynökségek által gyűjtött adatokat összesíti.

Ezenkívül a két másik közzétett jelentés az Erasmus felsőoktatási program utolsó évébe nyújt betekintést. A program hatását regionális szempontból is bemutatják.
További információk: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-141_hu.htm

(forrás: europe.eu)