Az UNESCO a részvételi programot (UNESCO Participation Programme, PP) abból a célból hozta létre, hogy a tagállamok nemzeti, regionális vagy szubregionális, az UNESCO prioritásaival és értékrendjével összhangban álló programjait támogassa.

A pályázatot kétévente, kétéves ciklusra írják ki, jelen felhívás a 2016-2017-es időszakra vonatkozik.

A pályázatok beadási határideje Magyarországon, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságához 2016. június 15.

Az UNESCO felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy a forrásokat kifejezetten a legkevésbé fejlett országok (LDC), a fejlődő országok, a konfliktus és a katasztrófa sújtotta országok, a kis szigetek fejlődő államai (SIDS), az átalakulóban lévő országok és a végül a közepes jövedelmű országok segítésére kívánják felhasználni.

Kérik, hogy a pályázatok előkészítésénél vegyék figyelembe, hogy az esetlegesen kiválasztásra kerülő pályázók a megítélt összeget legkorábban 2016 végén kaphatják kézhez, tekintettel arra, hogy az UNESCO központja legkorábban 2016 októbere után tud utalni a nemzeti bizottságok részére, ezt követően – szerződéskötés után – a nemzeti bizottság utalja a pályázónak a megítélt összeget.

Pályázható összegek: nemzeti projektekre vagy tevékenységre legfeljebb 26.000 USD, UNESCO besorolás szerint szubregionális vagy interregionális projektre legfeljebb 35.000 USD, UNESCO besorolás szerinti regionális projektre legfeljebb 46.000 USD.

További információk az UNESCO régiós besorolásával kapcsolatban:
http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/europe-and-north-america/

A pályázat tartalmi részének főbb pontjai:

– A projekt megvalósításának záró időpontja legkésőbb 2017. december 31.
– Az UNESCO kéri, hogy projektek előkészítésénél kiemelten vegyék figyelembe az UNESCO prioritásait, különösen a két globális prioritását (Afrika és a nemek közti egyenlőség). Kapcsolódó dokumentumok: 37 C/5, 38 C/5 és 38 C/6 Approved
– További iránymutatást nyújt a mellékelt összefoglaló is (V. és VI. melléklet), mely többek között kiemeli, hogy a projekteknek a korábban felsorolt fejlődő, szegényebb, nehéz helyzetben lévő országok hasznára kell válnia, a projektben a nők részvételére fokozattan szükséges figyelni, valamint a projektnek támogatnia kell a kultúrák közötti és az etnikumok közötti párbeszédet és megbékélést anélkül, hogy előnyben részesítene bizonyos politikai vagy vallási csoportokat.
– Ezen túl a projekteknek hozzá kell járulniuk az UNESCO az adott tagállamban való láthatóságához, meg kell felelniük a szervezet etikai normáinak, és nem lehet összeférhetetlenség a pályázatok és jelentkezők tekintetében (pl. tanulmányi ösztöndíjak esetén).
– Az UNESCO semmilyen finanszírozást nem biztosít a kedvezményezett szervezetek visszatérő költségeihez, illetve olyan felszerelésekre és berendezésekre, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a projekt operatív munkájához.

A pályázó választja ki a segítségnyújtás formáját, melynek keretében a következők kérhetők:

– pénzügyi támogatás, vagy
– az UNESCO általi lebonyolítás, vagy a Központban, vagy helyben. A segítségnyújtás formája mindkét esetben a következő lehet:
– szakértők és tanácsadók szolgáltatásai, személyi költségek és adminisztratív támogatás nélkül;
– ösztöndíjak és tanulmányi juttatások;
– kiadványok, folyóiratok és dokumentáció;
– berendezések (csak a projekt operatív munkájához kapcsolódóan, a kapcsolódó dokumentumok szerint!)
– konferenciák, találkozók, szemináriumok és képzési programok: fordítási és tolmácsolási szolgáltatások, a résztvevők utazási költségei, tanácsadói szolgáltatások, és más olyan szolgáltatások, amelyeket minden érintett fél (ide nem értve az UNESCO személyzetének tagjai által nyújtott szolgáltatásokat) szükségesnek tart.

Pályázatokat az alábbi címre várják: UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága, EMMI 1054 Budapest Báthory u. 10. és .

Beadási határidő: 2016. június 15.

(forrás: unesco.hu)