Az EMMI nyílt pályázatot hirdet Nemzeti Kulturális Alap Előadó-művészeti Iroda által vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő, minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti, előadó- művészeti szervezek 2016. március 1. – 2017. február 28. közötti időszakra vonatkozó működésének és szakmai programmegvalósításának támogatására.

Az EMMI nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 19. § alapján a Nemzeti Kulturális Alap Előadó-művészeti Iroda által vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő, minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti, előadó- művészeti szervezetek 2016. március 1. – 2017. február 28. közötti időszakra vonatkozó működésének és szakmai programmegvalósításának támogatására.

Pályázatot nyújthat be az a professzionális színházi vagy táncművészeti előadó-művészeti szervezet, amely

• nem állami fenntartású vagy tulajdonú, továbbá
• a Nemzeti Kulturális Alap Előadó-művészeti Iroda által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján szerepel, továbbá
• nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása 1027,754 millió Ft.  A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.  A pályázat benyújtásához nevezési díjat nem kell fizetni. A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.

A támogatásra fordítható keretösszeg kategóriák közötti megoszlása:

Színházi szervezetek 367 004 000 Ft
Táncművészeti szervezetek 166 000 000 Ft
Forgalmazói kategória 182 950 000 Ft
Szabadtéri színházak 223 000 000 Ft
Nemzetiségi színházak 88 800 000 Ft

A beérkezett pályázatok és esetleges átcsoportosítások függvényében a kategóriák keretösszege módosulhat. A pályázaton elnyerhető támogatási összegek Az igényelt és a megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 80 % lehet. Színházi nevelési előadó-művészeti szervezet (kizárólag az 1/C alkategóriában), valamint táncművészeti előadó-művészeti szervezet a 3. kategóriában pályázók esetében a megítélt támogatás intenzitása 100 %.

A megvalósítás időszaka: 2016. március 1. – 2017. február 28, a szabadtéri színházak (8. kategória) esetében 2016. január 1. – 2016. december 31.

A pályázatok postára adásának határideje: a pályázati kiírásnak az NKA portálján történő megjelenésétől számított 30. naptári nap, a jelen pályázati felhívás esetében 2016. március 16.

(forrás: nka.hu)