A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Barnamezős területek rehabilitációja” című (TOP-6.3.1-15 kódszámú) felhívás.

A felhívás legfőbb célja a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása a megyei jogú városokban. Az intézkedés elsősorban olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogat, amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását, továbbá hozzájárulnak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) gazdaságfejlesztési céljaihoz, ezzel pedig a települések lakosságának megtartásához. A TOP kiemelt területe ezen belül is a barnamezős területek, rozsdaövezetek rehabilitációja.

A fejlesztések eredményeként cél az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, amely a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is eredményezheti.

A barnamezős területek rehabilitációja során törekedni szükséges a terület funkcióváltó megújítására, azaz hogy a fejlesztésekkel teljesüljön az intézkedés célja: a barnamező rehabilitációjával minél több, a városfejlesztés és a városüzemeltetés szempontjából innovatív módszert alkalmazó, új, zöldterületi-rekreációs, közösségi és kulturális funkciókkal gazdagodó, fenntartható városi terület jöjjön létre.

Az intézkedés keretében kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő városi barnamezős területek megújítására és a TOP céljaihoz illeszkedő módon történő hasznosítására van lehetőség.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására a megyei jogú városok önkormányzatai (GFO 321) jogosultak.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 6 791 millió Ft.

(forrás: palyazat.gov.hu)