A reformáció 500 éves jubileumára készülve a Reformáció Emlékbizottság nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tudományos könyvek (és szakfolyóiratok tematikus számai) kiadásának támogatására kiírt pályázatot hirdet.

Jelen kiírás esetében a Reformáció Emlékbizottság – célkitűzései teljesülése érdekében – támogatja a tudományok művelését és a tudományos kutatások végzését, illetve ehhez kapcsolódóan a tudományos könyvkiadást.

A Reformáció Emlékbizottság – célkitűzései teljesülése érdekében – támogatja tudományos kutatások végzését és a tudományok művelését, illetve ehhez kapcsolódóan a tudományos könyvkiadást.

Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban tudományos jellegű és igényű projektek támogatására a reformációhoz kapcsolódó témákban (a reformáció történelmi, egyháztörténeti, társadalmi, politikai, kulturális, irodalmi, művelődéstörténeti, teológiai, jogi, antropológiai stb. vonatkozásai, illetve hatástörténete a 16. századtól napjainkig).
Pályázatot nyújthat be Magyarországon vagy szomszédos országok területén bejegyzett és működő jogi személy, amelynek tevékenységi körében szerepel a könyvkiadás és tudományos könyv- vagy folyóirat-kiadásban igazolható gyakorlattal rendelkezik.

Támogatható tevékenységek: A reformációhoz kapcsolódó tudományos könyv- és folyóirat-kiadás. Monográfiák és tanulmánykötetek mellett támogatható kritikai kiadás, forráskiadás (beleértve idegen nyelvű források magyar fordítását), valamint lektorált szakfolyóiratok reformációhoz kapcsolódó tematikus számainak megjelentetése. Tematikus folyóiratszámok esetén csak a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu/egyszeru-kereso) nem predátor lektorált tudományos folyóiratnak minősített kiadvány támogatható.

A pályázathoz szükséges forrást, összesen 3 000 000 Ft-ot a Támogató Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XX. EMMI fejezet 20/55/22 számú „Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT azonosító: 347284) terhére biztosít.

A támogatott projektnek a 2016. január 1. – 2016. december 31. közötti időszakban kell megvalósulnia.  A támogatás formája és mértéke. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, támogatási előleg formájában. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 100 000 forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1 200 000 forint. 5A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

A pályázat postára adásának határideje: 2016. április 1.

(forrás: emet.gov.hu)