A reformáció 500 éves jubileumára készülve a Reformáció Emlékbizottság nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tudományos ülésszak (konferencia, kongresszus, szimpózium, kerekasztal, műhely stb.) szervezésének és lebonyolításának támogatására kiírt pályázatot hirdet.

A Reformáció Emlékbizottság – célkitűzései teljesülése érdekében – támogatja tudományos konferenciák megtartását.

Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban tudományos jellegű és igényű konferenciák megszervezésének támogatására a reformációhoz kapcsolódó témákban (a reformáció történelmi, egyháztörténeti, társadalmi, politikai, kulturális, irodalmi, művelődéstörténeti, teológiai, jogi, antropológiai stb. vonatkozásai, illetve hatástörténete a XVI. századtól napjainkig).

Pályázatot nyújthat be civil szervezet, közalapítvány, költségvetési szerv, felsőoktatási intézmény, köztestület, egyházi jogi személy, határon túli egyház, gazdasági társaság, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, továbbá határon túli szervezet vagy külföldi szervezet, amely jogi személy vagy annak önállóan gazdálkodó egysége és tevékenységi körében szerepel a konferencia szervezés.

Támogatható tevékenységek: A reformációhoz kapcsolódó tudományos ülésszak (konferencia, kongresszus, szimpózium, kerekasztal, műhely stb.) szervezése és lebonyolítása. Nem fizethető költségtérítés olyan meghívott előadónak vagy résztvevőnek, akivel a Támogatáskezelő ugyanezen a tudományos ülésszakon való részvételre a REB-16-1-ELŐADÁS pályázati kiírás keretében támogatási szerződést köt.

A támogatott tevékenységnek a 2016. január 1. – 2016. december 31. közötti időszakban kell megvalósulnia.

A pályázathoz szükséges forrást, összesen 3 000 000 Ft-ot a Támogató Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XX. EMMI fejezet 20/55/22 számú „Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT azonosító: 347284) terhére biztosít.

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, támogatási előleg formájában. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 100 000 forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 600 000 forint. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

A pályázat postára adásának határideje: 2016. április 1.

(forrás: emet.gov.hu)