A reformáció 500 éves jubileumára készülve a Reformáció Emlékbizottság nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tudományos ülésszakon (konferencia, kongresszus, szimpózium, kerekasztal, műhely stb.) való előadói részvétel támogatására kiírt pályázatot hirdet.

A pályázat célja a Reformáció Emlékbizottság küldetésével kapcsolatban megfogalmazott értékeket megjelenítő tudományos előadás előkészítésének és megtartásának, továbbá a kapcsolódó tevékenységeknek a támogatása.

A Reformáció Emlékbizottság – célkitűzései teljesülése érdekében – támogatja tudományos kutatások végzését és a tudományok művelését, illetve ehhez kapcsolódóan a tudományos könyvkiadást.

Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban tudományos jellegű és igényű projektek támogatására a reformációhoz kapcsolódó témákban (a reformáció történelmi, egyháztörténeti, társadalmi, politikai, kulturális, irodalmi, művelődéstörténeti, teológiai, jogi, antropológiai stb. vonatkozásai, illetve hatástörténete a 16. századtól napjainkig).
Pályázat benyújtására jogosultak köre Pályázatot nyújthat be az a természetes személy, aki:

  • magyar állampolgár vagy szomszédos országok magyar nemzetiségű állampolgára és
  •  doktori fokozattal vagy folyamatban levő fokozatszerzési eljárással rendelkezik, vagy akkreditált doktori képzés jelenlegi vagy abszolutóriumot szerzett hallgatója.

Ugyanazon személy más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet.
Támogatható tevékenységek: A reformációhoz kapcsolódó tudományos előadás tartása vagy poszter bemutatása hazai vagy külföldi konferencián (kongresszuson, szimpóziumon stb.), ideértve a műhelyvezetést, korreferátumot, felkért hozzászólást stb. is. Csak olyan költségekre lehet támogatást igényelni és felhasználni, amelyre a pályázó más támogatási forrásból nem rendelkezik fedezettel.

A támogatott projektnek a 2016. január 1. – 2016. december 31. közötti időszakban kell megvalósulnia.

A pályázathoz szükséges forrást, összesen 3 000 000 Ft-ot a Támogató Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XX. EMMI fejezet 20/55/22 számú „Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT azonosító: 347284) terhére biztosít.

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, támogatási előleg formájában. . Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 30 000 forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 300 000 forint. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

A pályázat postára adásának határideje: 2016. április 1.

(forrás: emet.gov.hu)