A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.

Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.

Pályázati alcélok:
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,
aa) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása
ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés),
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: hivatalfejlesztés)
b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés)
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Az 1. a) pont szerint alcél esetében pályázó lehet a települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat az általa fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátást biztosító épület vagy helyiség fejlesztésére, felújítására, mely önkormányzati tulajdonban van.

Az 1. b) pont szerinti alcél esetében pályázatot a települési önkormányzat a tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására nyújthatja be.

Az 1. c) pont szerint alcél esetében a települési önkormányzat – Budapest Főváros Önkormányzata kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet támogatást. A továbbiakban Pályázó a fenti alcéloknál megjelölt, pályázatot benyújtó települési önkormányzat, illetve az 1. a) pont esetén a társulás is.
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.

Rendelkezésre álló keretösszeg :
1.a) alcél  2 000 millió Ft,
1.b) alcél 500 millió Ft,
1.c) alcél 2 500 millió Ft.

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje – elektronikus feltöltés lezárása: 2016. június 2. 16:00 óra – papír alapon történő benyújtás: 2016. június 3.

(forrás: kormany.hu)