Beadhatók a munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtók támogatásának igénybevételére kiírt pályázatok.

Támogatott szolgáltatásnyújtás típusok:

MPSZ Zala 2016-01 Pályázat: Munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtása Zala megye valamennyi járási hivatalának foglalkoztatási osztályán és a megyét érintően, az elmaradott térségekben, vagy munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára.
http://www.kormanyhivatal.hu/download/8/05/a2000/Zala_mpsz201601_0.pdf

MPSZ Zala 2016-02 Pályázat: Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, amely főként a térségben a munkaadók gazdasági foglalkoztatási helyzetének nyomon követését, a csoportos létszámcsökkentések, a foglalkoztatási feszültségek kialakulásának megelőzése érdekében a részükre történő információnyújtást, tanácsadást foglalja magában. Célja hozzájárulni Zala megyében a foglalkoztatási helyzet javításához, a gazdasági élet résztvevői közötti együttműködés kialakulásához, a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénküléséhez, új munkahelyek teremtéséhez.
http://www.kormanyhivatal.hu/download/9/05/a2000/Zala_mpsz201602_0.pdf

MPSZ Zala 2016-03 Pályázat: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT) keretében munkaerőpiaci és foglakozási információnyújtás Zalaegerszegen és Nagykanizsán a járási hivatal foglalkoztatási osztályán, valamint a megye általános és középiskoláiban, pályaválasztási kiállításon, egyéb pályaorientációs rendezvényeken.
http://www.kormanyhivatal.hu/download/a/05/a2000/Zala_mpsz201603_0.pdf

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprészének a Zala Megyei Kormányhivatalra decentralizált, e célra elkülönített 2016. évi pénzügyi keretéből.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 30.

Kapcsolódó anyagok (komplex pályázati csomag) letölthetők a Foglalkoztatási Főosztály honlapján: http://zala.munka.hu

(forrás: kormanyhivatal.hu, Zala Megyei Kormányhivatal)