A szűk körben megtartott tájékoztatón, melyre az iparkamara hívta meg az önkéntes tagok közül a pályázati tanácsadó cégeket és azon vállalkozások vezetőit, akik bizonyosan pályázni fognak a GINOP ez évre tervezett pályázataiban a Széchenyi Program Iroda (SZPI) regionális igazgatóságának vezetője és munkatársai voltak az előadók.

A tájékoztató rövid prezentációval kezdődött, melyből kiderült, hogy eddigi statisztikákban jó helyen szerepel Baranya. Majd a fórum szakmai kérdezz-felelek rendezvénnyé alakult át.
A Vidékfejlesztési Program pályázatairól is szó esett, melyeken csak a kiírásban közétett településeken élők pályázhatnak.

Elhangzott a prototípus-fejlesztő pályázattal kapcsolatban, hogy szeretnék újraindítani, de ehhez jelenleg nem állnak rendelkezésre kiegészítő források. A jelenlevők nehezményezték az erre vonatkozó közlemény hiányát, mert a sajtóban eddig megjelent információkból nem derül ki, hogy ténylegesen felfüggesztették-e vagy sem.

Az „életvitelszerűen” pályázó szervezetek kiszűrésére kérdezett rá egy kérdező. Bizonyosan többen olyan nagy összegre pályáztak a prototípus pályázaton, mellyel sokak elől elvennék a lehetőséget. Egy jól megírt pályázatnak nagyobb súlya lehet, mint amennyi tényleges gazdasági haszna a prototípusnak. Mivel nem közreműködő szervezet az SZPI, ilyen esetekben feltehetően külső szakértők bevonásával lehetne segíteni. A pécsi iparkamarát is felkérték már szakértői vélemény adására, hogy egy adott pályázatban van-e esélye támogatásra a pályázónak.

Azt is elmondták kérésre az előadók, hogy arról nincs információ, hogy hány K+F minősítést adott ki az NKIFH pályázatokkal kapcsolatban, mint ismeretes, ezen minősítés megléte az NKIFH plusz pontokat hozhat. Nincs további információ a kapacitásbővítő pályázat újraindulásáról.

Valószínűleg külön fórumot fognak szervezni a képzési centrumok és konzorciumok szerepével, asz OKJ-s és foglalkoztatási pályázatokkal kapcsolatban, hogy a kereslet-kínálat tudjon találkozni a szakképzésben. A duális képzésre külön pályázat 2016-ban nem várható, csak a későbbi években. Kérdésre elmondták, hogy ha egy pályázó önhibáján kívül nem tud pl. szakmunkástanulót felvenni (van ilyen indikátor jelenleg), akkor állásfoglalást fognak kérni arra, mi a teendő ilyen esetekben.

Többen hiányolták a résztvevők közül, hogy jelenleg nincsenek projekt partnerek, mint a korábbi GOP pályázatok esetében, akik a kiírók nevében érdemi választ tudnak adni a pályázóknak. Azt javasolták a pécsi igazgatóság munkatársai, hogy célszerű a helyi irodát felkeresni konkrét ügyekben, ha valahol elakadnak a pályázati kiírás értelmezésében. A VP pályázatok útmutatói esetében már több megkeresés érkezett.

Ugyanakkor a pályázatírók örömmel látják, hogy most kérdéseikre szakszerűbb és gyorsabb válaszokat kapnak, mint az előző pályázati időszakban.
Kérdésre azt is elmondták, hogy a helyszíni ellenőrzések módjában, lefolyásában és időtartamában nem várható változás, továbbá nincs információ arról, hogy mikor írják ki a jövőben a GINOP 1.1.3 beszállítói pályázatot.

Hasznosnak ítélték meg a programot a résztvevők, bár többen jelezték, hogy több esetben kevésnek találták az elhangzott információkat, ez viszont nem a szervezők és nem az előadók kompetenciája.

(forrás: pbkik.hu)