A Baranya Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás igénybevételére.

A támogatás célja a Baranya megyében legalább egy hónapja folyamatosan nyilvántartott álláskeresők, rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek önfoglalkoztatásának elősegítése.

Pályázhat:

– aki a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően – beleértve a pályázat benyújtásának napját is – a Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályai által legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott,

– vagy rehabilitációs járadékban vagy ellátásban részesül, és önmaga foglalkoztatását
a) egyéni vállalkozóként, (egyéni cég tagjaként), vagy
b.) új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként, (a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján, mely munkavégzés nem minősülhet munkaviszonynak és nem végezhető megbízási jogviszony alapján), vagy
c.) legalább egy naptári éve (azaz 2015. április 1-jétől), nem veszteséggel működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként (Bt. esetén kizárólag beltagként) (a társasági szerződés rendelkezése, vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján – tagi jogviszony alapján – valósulhat meg, mely munkavégzés nem minősülhet munkaviszonynak és nem végezhető megbízási jogviszony alapján), vagy
d.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként biztosítja;
A MüM rendelet 10. §. 1. a) pontja szerint a mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg, és a kérelem benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.

– és lakóhelye és a vállalkozás székhelye, illetve telephelye is Baranya megyében van/lesz.

2016. évben a rendelkezésre álló forrás összege: 40.000.000,-Ft.

A támogatás formája, mértéke:

1. Legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás – pályázat alapján –, amely nem haladhatja meg az összes beruházási költség értékének 80%-át. A támogatás a pályázati adatlap 9. pontjában összeállított táblázatban szereplő beruházási összköltséghez igényelhető, a támogatás értékének alapja az ÁFA levonási joggal rendelkező pályázók esetében a beruházás nettó (ÁFA nélküli) összege, amennyiben a támogatottnak a finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs, az ÁFA összegét is tartalmazó (bruttó) beruházási költség összege. A Kormányhivatal az igényelttől kisebb összegű támogatást is megítélhet.

2. Legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás – kérelem benyújtása alapján. A támogatás megállapításánál a kérelem benyújtásakor hatályos minimálbér az irányadó.

A 2. pontban szereplő támogatási forma csak a tőkejuttatásos támogatással együtt igényelhető!

A tőketámogatás igénybevételének feltétele, hogy a pályázó vállalja önmaga foglalkoztatását a hatósági szerződés megkötésétől számított legalább 3 évig.

A benyújtás határideje: 2016. május 31.

(forrás: kormanyhivatal.hu, Baranya Megyei Kormányhivatal)