Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) Kultúráért Felelős Államtitkársága és a Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága pályázatot hirdet a színházi nevelési programok támogatására  professzionális és a színházi neveléssel rendszeresen foglalkozó előadó-művészeti szervezetek részére.

A pályázat célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek támogatása az előadó-művészet eszközeivel. A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekközösségek (célcsoport) esélyegyenlőségének javítása, a közösségépítés, a társadalmi felelősségvállalás és beilleszkedés elősegítése a hátrányos helyzetű, szegénységben élő gyermekek tanulási, kommunikációs lehetőségeinek javítása, továbbá a negatív megítélés csökkentése, a különböző kultúrájú, szociális helyzetű emberek kölcsönös elfogadásának erősítése újonnan létrehozott olyan színházi nevelési programok/foglalkozások megvalósításának támogatásával, amelyek nem formális tanulási alkalmakat biztosítanak az informális tapasztalat- és ismeretátadási módszerek kifejlesztésére és/vagy alkalmazására.

A pályázati keretösszeg 10,0 millió Ft.  Az elnyerhető támogatás pályázatonként: maximum 2 500 000 Ft.  A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100% lehet.

A pályázók köre:

azon szervezetek, amelyek az alábbi kritériumok mindegyikét teljesítik:

– magyarországi székhellyel rendelkezik;
– tevékenységét Magyarországon végzi;
– létesítő okirata szerint előadó-művészeti szervezet;
– fő/alap tevékenysége az előadó-művészeti tevékenység;
– közhasznú szervezet; költségvetési szerv
– professzionális módon (hivatásszerűen) foglalkozik az előadó-művészet színházi nevelési szakterületével;
– rendszeresen tart színházi nevelési programot/foglalkozást.
Amennyiben a pályázó a minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti működési pályázat szerinti ernyőszervezet tagja, az alábbi kritériumokat kell teljesítenie:
– professzionális módon (hivatásszerűen) foglalkozik az előadó-művészet színházi nevelési szakterületével;
– rendszeresen tart színházi nevelési programot, foglalkozást.

Nem nyújthat be pályázatot az a szervezet, amely a pályázók körét meghatározó kritériumok legalább egyikét nem teljesíti, továbbá természetes személy.

Nem nyújtható be pályázat olyan szakmai programhoz, amelyhez a pályázó korábban a tárca által meghirdetett, (3416-os pályázatszámú) kiemelt művészeti célú pályázaton, és /vagy amely a tárca által meghirdetett, (3418-as pályázatszámú) határon túli kiemelt művészeti célú pályázaton támogatást nyert.

Nem folyósítható támogatás annak a kedvezményezettnek, amely a döntéshozatal időpontjában a korábban az EMMI illetve jogelődjei vagy a Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott, lejárt határidejű támogatásról az elszámolását határidőig nem nyújtotta be; vagy nem számolt el; vagy a benyújtott elszámolást a támogató nem fogadta el; vagy az esetleges visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette.

A megvalósítás időszaka: 2015. december 1.-2016. június 15. A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének/kifizetésének) időszaka: 2015. szeptember 1.-2016. június 30.

A pályázatok postára adásának határideje 2016. január 21.

(forrás: http://www.kormany.hu/)