Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 21. §-a alapján nyílt pályázatot hirdet kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására, előadó-művészeti szervezetek számára.

A pályázati keretösszeg 37 200 000 Ft. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100 % lehet.

A pályázók köre: professzionális, létesítő okiratuk szerint előadó-művészeti szervezetek. Nem nyújtható be pályázat azokhoz a szakmai programokhoz, amelyekhez a pályázó a 2015. évi kiemelt művészeti célú, EMMI által meghirdetett pályázaton támogatást nyert, továbbá azon szakmai programhoz, amely részben vagy egészben az EMMI 2015. évi határon túli előadó- művészeti szervezetek számára meghirdetett pályázatán támogatást nyert.

Nem folyósítható támogatás annak a nyertes pályázónak, amely a korábbi év(ek)ben az EMMI illetve jogelődjei és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által nyújtott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, illetve az elszámolást a támogató/pályázat kezelője egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A megvalósítás időszaka: 2016. május 16. – 2017. május 15. A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének) időszaka: 2016. május 16. – 2017. május 31.

A pályázat benyújtásának határideje A pályázatok postára adásának határideje: a pályázati kiírásnak az NKA portálján történő megjelenésétől számított 30. naptári nap, a jelen pályázati felhívás esetében 2016. július 04.

(forrás: nka.hu)