Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 21. §-a alapján nyílt pályázatot hirdet kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására, előadó-művészeti szervezetek számára.

A pályázat keretösszege 112 300 000 Ft. A A beérkezett pályázatok függvényében az egyes altémákra meghatározott keretösszegek módosíthatók. Egy pályázati cél csak egy pályázati altémából nyerhet támogatást.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A megítélt támogatás intenzitása legfeljebb 100 % lehet. Kivétel 06-os altéma (Színházi nevelés), ahol az intenzitás a produkciós költségek esetében maximum 50 % lehet.

A pályázók köre: professzionális, létesítő okiratuk szerint színházi előadó-művészeti szervezetek. További, speciális kritériumokat az egyes altémák részletes ismertetője tartalmaz!
Nem nyújtható be pályázat azokhoz a szakmai programokhoz, amelyekhez a pályázó a 2015. évi kiemelt művészeti célú, EMMI által meghirdetett pályázaton támogatást nyert, továbbá azon szakmai programhoz, amely részben vagy egészben az EMMI 2015. évi határon túli előadó- művészeti szervezetek számára meghirdetett pályázatán támogatást nyert. Nem folyósítható támogatás annak a nyertes pályázónak, amely a korábbi év(ek)ben az EMMI illetve jogelődjei és a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által nyújtott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, illetve az elszámolást a támogató/pályázat kezelője egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A megvalósítás időszaka: 2016. május 16. – 2017. május 15. A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének) időszaka: 2016. május 16. – 2017. május 31.

A pályázatok postára adásának határideje: a pályázati kiírásnak az NKA portálján történő megjelenésétől számított 35. naptári nap, a jelen pályázati felhívás esetében 2016. július 08.

1.altéma: Határon túli színházak vendégjátékai befogadásának támogatása.

Támogatásra fordítható keretösszeg: 25 000 000 Ft

Az altéma pályázati célja: Határon túli magyar nyelvű színházak és társulatok vendégjátékainak támogatása fesztivál / tematikus előadás-sorozat megvalósítása keretében.

A pályázók köre: magyarországi székhellyel rendelkező létesítő okiratuk szerint professzionális előadó-művészeti szervezetek

2. altéma: Katona József produkciós pályázat

Támogatásra fordítható keretösszeg: 18 800 000 Ft
A pályázaton elnyerhető támogatás pályázatonként:
– stúdiószínpadi ősbemutatója esetén maximum 1 600 000 Ft
– kamaraszínházi ősbemutató esetén maximum 2 600 000 Ft
– nagyszínpadi ősbemutató esetén maximum 3 600 000 Ft

A pályázók köre: létesítő okiratuk szerint professzionális előadó-művészeti szervezetek.

A pályázat célja: kortárs magyar dráma szerzőjének és ősbemutatójának támogatása hazai és határon túli magyar színpadokon. Magyarországi székhellyel rendelkező pályázó esetében magyarországi ősbemutató támogatható, határon túli pályázó esetében az adott ország magyar nyelvű ősbemutatója támogatható.

3. altéma: Országos forgalmazás támogatása

Támogatásra fordítható keretösszeg: 20 000 000 Ft.

A pályázók köre: saját produkciójukat előadó, magyarországi székhellyel rendelkező professzionális színházművészeti előadó-művészeti szervezetek, mint meghívott felek.

A pályázat célja: magyarországi székhellyel rendelkező színházak, színházi társulatok kiemelkedő színvonalú, saját produkciói belföldi forgalmazásának támogatása.

4. altéma: Külföldi forgalmazás támogatása

Támogatásra fordítható keretösszeg: 10 000 000 Ft

A pályázók köre: saját produkciójukat Magyarország határain kívül előadó, magyarországi székhellyel rendelkező professzionális színházművészeti előadó-művészeti szervezetek mint meghívott felek.

A pályázat célja: magyarországi székhellyel rendelkező professzionális színházak, színházi társulatok kiemelkedő színvonalú, saját produkciói külföldi forgalmazásának támogatása.

5 altéma: Weöres Sándor bábszínházi pályázat-Kortárs gyermek, ifjúsági és felnőtt bábszínházi művek és bemutatók megszületésének elősegítése

Támogatásra fordítható keretösszeg: 15 000 000 Ft

Megítélhető támogatástípusok (A megítélhető támogatástípusok közül pályázatonként egy vagy mindkettő megítélhető.)
– Szerzői támogatás: elnyerhető támogatás pályázatonként minimum 200 000 Ft, maximum 400 000 Ft.
– Ősbemutató létrehozásának támogatása: elnyerhető támogatás pályázatonként maximum 1 000 000 Ft

A pályázók köre: az adott művet létrehozó bábszínházak vagy bábelőadásokat létrehozó olyan bábművészeti előadó-művészeti szervezetek, amelyek repertoárja jellemzően bábprodukciókból áll.

A pályázat célja: kortárs gyermek, ifjúsági és felnőtt bábszínházi előadások megszületésének elősegítése azzal a céllal, hogy igényes, valódi irodalmi értéket képviselő, színpadra szánt darabokkal gazdagodjon a bábirodalom, továbbá olyan új kortárs bábszínházi darabok színpadra kerülésének támogatása, amelyeket korábban sem színpadon, sem bábszínpadon nem mutattak be

6. altéma: Színházi nevelési programot / drámapedagógiai foglalkozást létrehozó és műsorán tartó színházak az e programban részt vevő munkatársai képzésének támogatása

Támogatásra fordítható keretösszeg: 9 000 000 Ft

A pályázók köre: saját színházi nevelési programokat / drámapedagógiai foglalkozásokat létrehozó és tartó vagy a 2016/2017. évadban létrehozni és játszani kívánó, magyarországi székhellyel rendelkező professzionális színházművészeti előadó-művészeti szervezetek.

A pályázat célja: a pályázó színházi nevelés / drámapedagógia tárgykörében foglalkoztatott munkatársai (elsősorban színészek, dramaturgok, rendezők, tervezők, drámapedagógusok, drámatanárok, színházpedagógusok) nyitottságának, szakmai tudásának és szakmai felkészültségének gyarapítása, elmélyítése, e szakterület alaposabb megismerése színházi nevelési / drámapedagógiai kurzus (szakmai rendezvény, konzultáció, workshop, tréning, szakember által tartott elméleti, módszertani előadás, színészgyakorlat stb.) megvalósításával.

7. altéma: Színházművészeti mobilitás támogatása

Támogatásra fordítható nettó keretösszeg: 10 000 000 Ft

A pályázaton elnyerhető támogatás pályázatonként maximum 1 500 000 Ft.

A pályázók köre: az Előadó-művészeti Iroda (EMI) nyilvántartásában szereplő közhasznú előadó-művészeti szervezet, mint meghívó fél.

Az altéma pályázati célja: az Előadó-művészeti Iroda nyilvántartásában szereplő, közhasznú független színházi társulatok kiemelkedő színvonalú produkciói hazai forgalmazásának támogatása meghívások útján, a különböző szervezeti formában és struktúrában alkotó hazai előadó-művészeti szervezetek országos szintű kapcsolathálózata, közönségköre és szakmai együttműködése létrejöttének és bővítésének támogatása céljából.

8. altéma: Színházak akadálymentesítésének támogatása

Támogatásra fordítható nettó keretösszeg: 4 500 000 Ft, amelynek 50%-a technikai berendezések beszerzésére is fordítható.

A pályázaton elnyerhető támogatás pályázatonként maximum 500 000 Ft.

A pályázók köre: az Előadó-művészeti Iroda nyilvántartásában szereplő közhasznú színházművészeti előadó-művészeti szervezet.

Az altéma pályázati célja: a hazai professzionális színházi repertoár minél szélesebb körű akadálymentesítése jelnyelvi tolmácsolás vagy narráció, illetve technikai eszközök segítségével.
Részletek: itt

(forrás: nka.hu)