A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: Kezelő szerv) nyílt pályázatot hirdet a „Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása” tárgyában.

A pályázat célja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása annak érdekében, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel a fogyasztóvédelmet széles társadalmi alapokra helyezzék, kialakítsák és erősítsék a tudatos fogyasztói magatartást a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 45. §-ában foglalt feladatokkal összhangban.

Pályázati kategóriák:
„A” kategória: Közérdekű keresetindítás
„B” kategória: Fogyasztói tudatosság növeléséhez szükséges ismeretek átadása
C” kategória: Fogyasztók tájékoztatása közösségi média kampányon keresztül
„D” kategória: Fogyasztók széleskörű tájékoztatása információs kampányon keresztül
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 59 300 000 Ft.

„A” kategória esetén pályázónként legfeljebb 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető, pályázónként maximum 2 keresetindítás támogatására van lehetőség. „B” kategória esetén, pályázónként legfeljebb 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. „C” kategória esetén legfeljebb 6 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. „D” kategória esetén bármelyik kampánytípus során legfeljebb 5 témakör, témakörönként legfeljebb 7 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Az elnyerhető legalacsonyabb támogatási összeg támogatott pályázatok esetében 100 000 Ft. A három kategória közötti forrásarány meghatározása a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján történik.

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázati kategóriában csak egy pályázatot nyújthat be. Azok az egyesületek vehetnek részt, amelyeknek alapszabályaiban meghatározott célja a fogyasztók érdekeinek védelme, alapszabályaiknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, valamint ilyen egyesületek szövetségei.

Az internetes pályázatok beadási határideje 2016. július 18. 24:00

(forrás: kormany.hu, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság)