A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az operatív programok végrehajtásába a partnerek és a lakosság széles körű bevonása” című (KÖFOP-3.1.1-16 kódszámú) felhívás.

Jelen felhívás egyik célja a társadalmi és szociális partnerek, kiemelten a monitoring bizottsági tagok adminisztratív kapacitásainak megerősítését szolgáló intézkedések (pl. társadalmi és szociális partnerek képzéseken, szemináriumokon, értékelésekben való részvétele; hozzáférés biztosítása a Magyarországon megvalósuló fejlesztéseket átfogó Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR) egyes, az OP-k előrehaladását jellemző kimutatásaihoz) megvalósítása. Ezzel összhangban cél a Monitoring Bizottságok működési feltételeinek biztosítása; mindez annak érdekében, hogy „A társadalmigazdasági-szociális partnerek, különösen a monitoring bizottságok aktív szerepéhez szükséges feltételek biztosítása” intézkedés megvalósuljon.

Jelen felhívás másik célja a lakosság EU-s támogatásokkal kapcsolatos ismereteinek bővítése országos és helyi kampányokkal, amelyek segítenek tájékoztatni a projektek környezetében élő lakosságot, a potenciális pályázókat és a társadalmi, a szociális, a gazdasági és a nem kormányzati partnereket. Mindez annak érdekében, hogy „Az uniós támogatások lehetőségének, eredményeinek megismertetése a közvéleménnyel” intézkedés megvalósuljon.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg uniós forrásból 1,5 Mrd Ft.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be a Miniszterelnökség.

A támogatási kérelmek benyújtása a felhívás megjelenésétől 2016. július 15-ig lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)