A 47./2016. (IV.21) számú EENKB határozat alapján újra kiírásra kerül az „SZ” jelű sportpályázati felhívás. A pályázat kiírója a Fővárosi Önkormányzat A pályázat bonyolítója a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály.

A pályázat célja támogatásban részesíteni a Budapest területén működő és budapesti székhellyel rendelkező azon sportegyesületeket, amelyek rendszeresen, széles körben igénybe vehető szabadidős sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a főváros lakossága számára.

A pályázati keretösszeg: 20.000.000 Ft. A pályázaton elnyerhető összeg: 150.000 Ft-tól – 500.000 Ft-ig terjedő összeg. A támogatás jellege: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. A pályázatban önrész megjelölése kötelező. Mértéke az igényelt támogatás 20%-a. A

Pályázók köre: támogatásra az a sportegyesület pályázhat (DSE, ISK nem) amely:
• bejegyzett civil szervezetként működik,
• saját bankszámlával rendelkezik,
• rendelkezik a Budapesti Szabadidősport Szövetség támogató javaslatával, (e nélkül a pályázat érvénytelen!)

A budapesti sportegyesületek szabadidősporttal kapcsolatos működési költségre vagy sportszerek vásárlására pályázhatnak:

A)Sportesemények szervezése, rendezése,
Technikai sporteszközök bérlése,
Terembérlés, vagy

B)Sportszerek vásárlása

A pályázónak a pályázati adatlap kitöltése során meg kell jelölnie, hogy az A) vagy a B) lehetőségre igényli a támogatást. Minden pályázó sportegyesülettől csak egy pályázat nyújtható be! Szakosztályok külön nem pályázhatnak!

A pályázat személyes beadási határideje: 2016. május 23.  12.00 óra
Cím: Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata (1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3.)

A pályázat postai úton történő feladásának határideje: 2016. május 20.
Postai Cím: Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály Sport Osztálya, 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

(forrás: infoszab.budapest.hu)