Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából és nevében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyílt pályázatot hirdet a támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére.

A pályázat célja a működési feltételek javítása a 2016. évben az alábbi, 2016. január 1-jétől a területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe törvény erejénél fogva befogadottnak minősülő támogató szolgáltatások, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátások pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátások szolgáltatások körében.

Pályázatot nyújthatnak be azon fenntartók, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 65/C. § szerint támogató szolgáltatást, illetve az Szt. 65/A. § (2) bekezdés szerint pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátást működtetnek, arra nézve jogerős bejegyzéssel rendelkeznek a szolgáltatói nyilvántartásban, illetve az szociális szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevő, jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadása a pályázat benyújtásáig jogerősen megtörtént.

A pályázati felhívásra egy fenntartó szolgáltatás típusonként és engedélyesenként egy komponensre egy pályázatot nyújthat be.

A felhívás keretében három komponens pályázható:

  • Az „A” komponens támogatás a szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű(vek) vásárlására, meglévő járműpark bővítésére vagy járművek cseréjére fordítható. Használt gépjármű gyártási éve legkorábban 2012 lehet, műszaki jellemzőinek illeszkednie kell a szolgáltatás feladatellátásához.
  • A „B” komponens mindhárom szolgáltatástípus esetében igényelhető és az adott szolgáltatás informatikai eszközrendszerének beszerzésére, cseréjére, korszerűsítésére fordítható.
  • A „C” komponens az adott szolgáltatásban, a szakdolgozók részére használható fel olyan képzések és továbbképzések költségfedezeteként, amelyek a szakmai munkához kapcsolódnak. Előnyben részesülnek a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésére minősítéssel rendelkező programok, valamint a speciális ismeretet adó, az ellátás típusához igazodó képzések.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 194.200.000 Ft.
.
A pályázatok benyújtási határideje 2016. április 11., hétfő (23:59).

(forrás: http://nrszh.kormany.hu/)