Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet  diaszpórában és a Kárpát-medencei magyar szórványban élő magyar fiatalok magyarországi kirándulása címmel, a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének, a magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának elősegítésére.

A pályázat célja: 
• Személyes kapcsolatok által elősegíteni a diaszpóra magyarsága fiataljainak egymás és az anyaország közötti, valamint a Kárpát-medencei fiatalokkal való összetartozás tudatának erősítését.
• Magyarországi szakemberek bevonásával a diaszpóra fiataljai magyarságtudatának és anyanyelvtudásának fejlesztése.
• Anyanyelvi környezetben, hiteles szakmai közreműködéssel magyarországi és Kárpát-medencei tanulmányi kirándulásokon/szakmai táborokban való részvétel.
• A diaszpórában és a Kárpát-medencében élő magyar közösségek fiataljai számára magas minőségű, valós értékeket átadó anyaországi táboroztatási programsorozat megvalósítása. 
• A határon túli és a diaszpóra magyarság kötődésének, nemzeti identitásának megerősítése, a világban szétszórtságban élő külhoni magyar utódgeneráció találkoztatása, értékalkotó programok és anyaországi élmények által.
• A diaszpórában megvalósuló, a nemzeti kötődést célzó minőségi ismeretátadás hatékonyságának növelése a hazai környezetben történő tapasztalatszerzés, valamint a szellemi, kulturális és módszertani tudás bővítése által.
• A diaszpórában és határon túl élő magyar szervezetek képviselőinek, vezetőinek szakmai megerősítése magyarországi felkészítések által.
• A külhonban élők magyar szervezetekhez való kapcsolódásának és az aktív külhoni közösségi részvételnek szakmai támogatása és inspirálása.
• A külhonban élő magyarság anyaországgal való kapcsolatának erősítése újfajta kapcsolathálózat létrehozásával, valamint a határon túli, szórvány és diaszpóra területek közötti együttműködések aktiválása és szélesebb körű kiterjesztése összmagyar szinten.

Pályázatot nyújthat be az alábbi szervezet:

– Nemzeti Cserkész Alapítvány

A pályázó által igényelhető támogatás maximális mértéke pályázó szervezetenként:
– Nemzeti Cserkész Alapítvány: 384.650.000 Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 24.

(forrás: emet.gov.hu)