A támogatás célja a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartottak, illetve rehabilitációs ellátásban részesülők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás – 2 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás vissza nem térítendő formában– annak a személynek nyújtható:

– aki álláskereső és a járási hivatal foglalkoztatási osztálya legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartja vagy aki rehabilitációs ellátásban részesül, és
– aki önmaga foglalkoztatásátvállalkozáshoz csatlakozással, betéti társaság esetén beltagként), vagy mezőgazdasági őstermelőként oldja meg. A tőkejuttatás a vállalkozási tevékenységgel közvetlen kapcsolatban álló, új, a pályázat benyújtása előtt még nem használt, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, szoftverek közül kizárólag az eszköz működését közvetlenül támogató szoftver, pl. operációs rendszer) beszerzéséhez igényelhető.

Az 50 ezer Ft alatti új tárgyi eszközök beszerzésének összköltsége nem haladhatja meg a teljes beruházási költség 10%-át. A támogatás feltétele a beruházás bruttó költségének legalább 20%-át elérő saját forrás megléte, továbbá kötelezettségszegés miatt történő visszafizetés esetére anyagi biztosíték megléte.

A pályázat benyújtható 2016. február 15-től 2016. május 2-ig folyamatosan, a rendelkezésre álló pénzügyi forrás erejéig. A kormányhivatal fenntartja a jogot, hogy forráshiány esetén a pályázatok befogadását felfüggeszti, melyről a honlapján közleményt tesz közzé.

(forrás: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen . Foglalkoztatási Főosztály)