Azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a 6/2016. (II. 9.) FM rendeletben meghatározott földrajzi területeken 2015-ben az időjárási és más természeti események által okozott károktól eltérő, terméscsökkenésben megnyilvánuló mezőgazdasági káruk keletkezett, vissza nem térítendő jövedelempótló támogatást vehetnek igénybe.

A támogatás kizárólag az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk alapján igényelhető, így a kérelmezés alapja nem lehet azonos a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer keretében kezelt káreseményekkel.

A mezőgazdasági csekély összegű támogatás mértéke – a kárral érintett termőföldterület nagysága alapján – szántóföld esetében legfeljebb 15.000 Ft/ha, ültetvények vagy szántóföldi és egyéb zöldségfélék (ideértve e növénykultúrák fóliás vagy üvegházi termesztését is) esetében legfeljebb 30.000 Ft/ha.
A támogatás igénybevételéhez a 10/2016. (II.15.) számú MVH közleményben rendszeresített nyomtatványt 2016. március 1. és 30. között kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz az előírt mellékletek csatolásával együtt.

A támogatási igény alátámasztására a kérelem benyújtását megelőzően a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által foglalkoztatott falugazdász által kiállított igazolást kell beszerezni, és a kérelemhez csatolni. A falugazdász az igazolást a kár bekövetkezését alátámasztó dokumentum, képi bizonyíték, vagy két tanú egybehangzó írásbeli nyilatkozata alapján állíthatja ki.

(forrás: mvh.gov.hu)